Årets butikk

Merkur-programmet  ›  Om oss  ›  Årets butikk

Pris for Årets butikk

Merkur deler hvert år ut en pris til beste nærbutikk i hver region.

Prisen er en anerkjennelse og en motivasjonsfaktor for den enkelte butikk til å utvikle og etterleve den kompetansen de får gjennom Merkur-programmet, til beste for butikken, kundene og lokalsamfunnet.

Merkurs nærbutikk-pris blir delt ut til den butikken som best oppfyller følgende kriterium:

  • Butikken har god butikkstandard/butikk-kvalitet
  • Butikken har kreative og lønnsomme tilleggstjenester og aktiviteter i butikken
  • Butikken er en møteplass for bygdefolket
  • Butikken har positiv utvikling når det gjelder markedsdeler og økonomi
  • Butikken har en kjøpmann som er samfunnsentreprenør

Prisen består av et diplom og blir som regel delt ut på de regionale kjøpmanns-konferansene.