Om oss

Merkur-programmet  ›  Om oss
Om Merkur-programmet
Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke små butikkar i Distrikts-Norge. Programmet er ein del av Distriktssenteret.
Ikonet information-sign
Fakta om Merkur-programmet
  • Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikkar i distrikts-Norge. Programmet er ein del av Distriktssenteret.
  • Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til ein nærliggande daglegvarebutikk og bokhandel med god kvalitet.
  • Merkur har 10 konsulentar som gir kjøpmenn opplæring og rådgjeving.
  • Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester.
  • Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringar knytt til daglegvarebutikk og drivstoff-anlegg. Budsjettrammen for 2024 er på 69,5 millioner kroner.