Omstilling bok

Merkur-programmet  ›  For bokhandel  ›  Omstilling bok
Omstillingsordninga

Hjelp til butikkar i krise

Merkur-konsulenten kan gi verdifull hjelp når bokhandelen står i fare eller har store problem med å få til lønnsam drift.

Når den gamle kjøpmannen må gi seg og ingen står klar til å ta over, kan Merkur-konsulenten gi ei hjelpande hand for å sikre det service- og kultur-tilbodet som bokhandelen representerer.

Merkur-konsulentane er bedriftsrådgivarar som har verdifull kompetanse på drive utviklings-prosessar, kombinert med kunnskap om butikkdrift og tilleggsfunksjonar.

Slik fungerer omstillingsordninga

  • Omstillingsordninga er eit tilbod om profesjonell hjelp i krevande situasjonar, som butikknedlegging eller konkurs, generasjonsskifte, eigarskifte eller nyetablering.
  • Ordninga blir også brukt i situasjonar der kjøpmannen treng oppfølging av bedriftsrådgivar for å møte utfordringar knytt til salssvikt eller forverra konkurransesituasjon.
  • Ordninga kan også brukast til å arbeide med å etablere formelt samarbeid mellom kommune og bokhandel.
Eigarskifte på trappene? Meld deg på webinar

Treng du hjelp til omstilling?

Kjøpmenn som har behov for hjelp, kan ta kontakt med den regionale Merkur-konsulenten.