Utviklingsprogram_bok

Merkur-programmet  ›  For bokhandel  ›  Utviklingsprogram_bok
Merkur bok

Vil du bli bedre bokhandler?

Har du behov for mer kunnskap og bedre verktøy for å utvikle butikken din i samspill med lokalsamfunnet? Merkur utvikling er et kompetanse- og utviklingsprogram skreddersydd for kjøpmenn i Distrikts-Norge.

Merkur utvikling er grunnpilaren i Merkur og blir gjennomført i regi av den regionale Merkur-konsulenten. 10 distriktsbokhandler fra ulike kjeder blir samlet i en gruppe og får opptil 5 samlinger på 2 dager i løpet av et år. Butikken får også oppfølging av bedriftsrådgiver i mellomperiodene.

Utviklingsprogrammet for nærbutikk ble revidert i 2020, i samarbeid med aktuelle kjeder.  To år seinare ble også utviklingsprogrammet for bokhandel revidert.

Merkurs oppgave er å bidra til å utvikle kompetansen til bokhandlerne med kunnskap, nettverk og verktøy for å styrke lønnsomheten i butikken, finne nye kilder til inntekt og utvikle butikken i samspill med kommunen og bygda eller småbyen.

Merkur utvikling er et tilbud til alle kjøpmenn som har behov for mer kompetanse for å kunne utvikle butikken. Noen av deltakerne har nettopp tatt over en bokhandel, andre har noe mer erfaring.

Butikker som har deltatt i utviklingsprogrammet, blir fulgt opp at Merkur-konsulenten gjennom bedriftsbesøk og annen kontakt etter behov. Bokhandleren vil også få tilbud om å delta på webinar eller regionale samlinger. Videre vil butikken vil få mulighet til å søke om økonomisk støtte, dersom den faller innenfor regelverket som gjelder for støtteordningen.

Kjøpmenn som har deltatt i utviklingsprogrammet tidligere, gir uttrykk for at samlingene har vært nyttige. De legger vekt på muligheten for erfaringsutveksling og kollegialt og sosialt fellesskap, men sier også at de har fått større kompetanse på det butikkfaglige området.

Ønsker du å delta i Merkur bok utvikling?