For nærbutikk

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk
Merkur – for nærbutikken
Merkur-programmet er eit kompetanse- og utviklingsprogram for nærbutikkar i Distrikts-Norge. Målet er å sikre innbyggarane tilgang til ein nærliggande daglegvarebutikk med god kvalitet og mange tilleggstenester.

Vil du delta i Merkur-programmet?

Lurar du på om din butikk er aktuell for Merkur-programmet? Sjekk vilkåra for å delta, eller snakk med ein konsulent.