Desse kan delta

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Desse kan delta

Desse kan delta i Merkur-programmet

Merkur er eit kompetanse- og utviklingsprogram for nærbutikkar i Distrikts-Norge. Følgjande kriterium må oppfyllast for at ein butikk kan delta:

  • Butikken må vere einaste daglegvarebutikk i ei bygd eller i eit avgrensa geografisk område.
  • Butikken må ligge i god avstand frå større byar.
  • Butikken må vere ein fullverdig daglegvarebutikk.

Butikken bør i tillegg oppfylle minst eitt av punkta under:

  • Ha ein nærmarknad på under 200 husstandar.
  • Vere lokalisert på ein stad utan fast vegsamband eller lang avstand, normalt 10 km, til næraste alternative innkjøpsstad.
  • Vere valt etter spesiell vurdering som er godkjent av Merkur-konsulent og Distriktssenteret.

Meir enn 1000 kjøpmenn fordelt på ca. 800 distriktsbutikkar har gjennomført Merkurs utviklingsprogram.

Vil du delta i Merkur-programmet?

Interesserte kjøpmenn kan henvende seg direkte til Merkur-konsulenten i sin region. Konsulentane vil óg kontakte aktuelle butikkar.