Styret

Merkur-programmet  ›  Om oss  ›  Styret

Styret for Merkur-programmet

Kommunal- og distriktsdepartementet har oppnevnt et programstyre for Merkur. Styret vedtar budsjett og gir strategiske føringar for det daglege arbeidet i Merkur-programmet. Styret er samansett av representantar for daglegvarekjedene, butikkdrivarar, kommunar og andre samarbeidspartnarar.

Styret har vanlegvis 5-6 møter pr. år.

Tentativ møteplan for 2023:  14.febr., 18.april, 7.juni, 13.sept., 18.okt. og 6.des..

Styrets medlemmer
Ingvill Størksen
Ingvill Størksen
Styremedlem
Gunta Venge
Gunta Venge
Styremedlem
Judith Kortgård
Judith Kortgård
Observatør
Halvard Mikalsen
Halvard Mikalsen
Styremedlem
Åshild Vere Jacobsen
Åshild Vere Jacobsen
Styremedlem
Ragnvald Storvoll
Ragnvald Storvoll
Styremedlem
Roy Hval
Roy Hval
Nestleder
Gunn Ovesen
Gunn Ovesen
Styremedlem
Wenche Fresvik
Wenche Fresvik
Styreleder