Styret

Merkur-programmet  ›  Om oss  ›  Styret

Styret for Merkur-programmet

Kommunal- og distriktsdepartementet har oppnevnt et programstyre for Merkur. Styret vedtar budsjett og gir strategiske føringar for det daglege arbeidet i Merkur-programmet. Styret er samansett av representantar for daglegvarekjedene, butikkdrivarar, kommunar og andre samarbeidspartnarar.

Styret har vanlegvis 5-6 møter pr. år.
Foreslått møteplan for 2024:
13. februar, 17. april, 5. juni, 18. september, 23. oktober og 4. desember

Styrets medlemmer
Håvard Skeie
Håvard Skeie
Styremedlem
Kristian Aasbrenn
Kristian Aasbrenn
Styremedlem
Ingvill Størksen
Ingvill Størksen
Styremedlem
Gunta Venge
Gunta Venge
Styremedlem
Åshild Vere Jacobsen
Åshild Vere Jacobsen
Styremedlem
Ragnvald Storvoll
Ragnvald Storvoll
Styremedlem
Roy Hval
Roy Hval
Nestleder
Wenche Fresvik
Wenche Fresvik
Styreleder