Butikken er turistvert - kommunen betalar

Butikken er turistvert - kommunen betalar

Lokalbutikken fungerer som kommunes forlenga arm i arbeidet med å få fleire turistar til kommunen. Då er det ikkje urimeleg at kommunen betaler for butikkens vertskapsrolle. Øygarden kommune har gjort avtale om å betale 30.000 kr årleg for at Hellesøy landhandel har ansvar for turistinformasjon og WC-tilbod for tilreisande.

Read More

Svensker på studietur til Merkur-land

Svensker på studietur til Merkur-land

Svenske distriktskommuner jobber aktivt med å lage serviceplaner der nærbutikken har en sentral rolle. Målsettingen er å utvikle lokale servicepunkt til beste for både innbyggere, tilreisende og lokalt næringsliv. Nylig var en gruppe svensker på studietur til Helgeland for å se hvordan Merkur og norske kommuner arbeider for å bygge opp under nærbutikken som lokalt servicesenter.

Read More

- Merkur må være en statlig oppgave

- Merkur må være en statlig oppgave

Lurøy kommune i Nordland er svært kritisk til forslaget om å legge ned Merkur og flytte oppgavene til fylkeskommunen.  Kommunen krever at Merkur-programmet blir opprettholdt som en statlig ordning. Dette er den mest hensiktsmessige måten å sikre at små butikker i distriktene får faglig kompetanse, veiledning til utvikling og økonomisk bidrag, sier Lurøy formannskap.

Read More