Handle lokalt

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Handle lokalt

Kampanje for lokal handel

Bli med på den nasjonale kampanjen for lokal handel som Merkur gjennomfører kvart år, under slagordet “Handle lokalt – velg nærbutikken”. I 2024 blir Handle lokalt-dagen 12. oktober.

Bli med - få gratis kampanjemateriell

Butikkar får materiell tilsendt gratis. Merkur tilbyr plakatar og klistremerke, både på nynorsk og bokmål. Du kan også laste ned digitalt materiell, til bruk på sosiale media og for utskrift.

Smilande jente på ei handlevogn i ein daglegvarebutikk
Plakaten for Handle lokalt 2022.

Kampanjen fokuserer på kor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handels-lekkasjen og stimulere til meir lokal handel.

Gjennom denne kampanjen kan du både takke trufaste kundar for at dei sluttar opp om bokhandelen – og utfordre dei som handlar lite lokalt, til å tenkje over kva bokhandelen betyr for bygda eller småbyen. Lokal handel er ei investering i eit levande lokalsamfunn. I 2024 er Handle lokalt-dagen 12. oktober.

Lokalt samarbeid

Dei fleste butikkane markererer dagen ved å spandere kaffi, brus, is og kaker på kundane. Nokre butikkar går ut med spesielle tilbod. Andre nyttar anledninga til å invitere ordførar eller lokalavisa på besøk.

Merkur oppfordrar butikkane til å samarbeide med lokale lag og organisasjonar for å få til ei god markering av dagen. Nokre stader stiller bygdekvinnelag, ungdomslag, grendalag eller andre organisasjonar opp på butikken for å markere kor viktig butikken er for lokalsamfunnet. Fleire stader blir det lagt opp til underhaldning, quiz, konkurransar eller andre aktivitetar, i tillegg til servering.

Merkur jobbar for å utvikle daglegvarebutikkar i distrikta slik at dei kan gi eit best mogleg tilbod til kundane sine. Men det er like viktig at folk som bur på bygda, brukar lokalbutikken sin i størst mogleg grad. Slik kan kundane halde oppe levande lokalsamfunn, som kan vere attraktive både for dei som bur der i dag og dei som vurderer å etablere seg der.

10 gode grunner til å handle lokalt

Butikken spiller en nøkkelrolle i mange lokalsamfunn. Flere steder blir det etablert nye arbeidsplasser rundt butikken. Regjeringen ser på butikken som en svært viktig faktor i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn, med vekst og verdiskapning.

Nærbutikken er like viktig som skule og barnehage. Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet, er det vanskelig å få unge familier til å bosette seg utenfor byer og større tettsteder. Derfor har Kommunal- og moderniseringsdepartementet et eget program for utvikling av distriktsbutikker (Merkur-programmet).

Kjøpmannen vil gjerne yte litt ekstra. Noen butikker leverer varer hjem til syke og eldre. Andre butikker organiserer transport til butikken.

Butikkene har en kaffikrok der folk kan treffes. I flere bygder er dette den eneste møteplassen som åpen for alle. Butikken sin sosiale funksjon er spesielt viktig for eldre som er lite mobile. Butikk-tilbudet gjør det mulig å bo lenger hjemme, før eventuell innflytting på institusjon.

Flere butikkar satser på turisme eller hytte-utleige. Når turister og andre reisende lurer på hvor de kan få informasjon om lokale tilbud, stopper de gjerne på butikken. Hvor skal de ellers komme i kontakt med lokalkjente folk?

Butikk-tilbudet er med på å gjøre bygda attraktiv for nyetablering, både av fastboende og hyttefolk. Når hus og hytter blir lagt ut for salg, blir det alltid opplyst at det er kort vei til nærmeste butikk – dersom der er en butikk i nærheten. Eiendomsmeklerne vet at butikk-tilbud betyr noe for prisen på en eiendom.

Nærbutikker støtter opp om lokale aktiviteter, gjennom sponsing og samarbeid med lokale lag og organisasjoner. De frivillige organisasjonene er langt på vei avhengige av lokale støttespillere for å kunne holde oppe et godt idretts- og kulturtilbud.

Nærbutikken er en viktig del av det lokale næringslivet. Når du handler lokalt, støtter du opp om lokale arbeidsplasser. Du støtter også opp om en bedrift som betaler skatt til kommunen. Hver krone som du handler lokalt, er en investering i et levende lokalsamfunn.

Når du handler lokalt, sparer du lange og unødvendige bilturer. Det er bra for miljøet.