For media

Merkur-programmet  ›  Om oss  ›  For media

For media

Har du behov for opplysninger om distriktsbutikker og Merkur-programmet?

Ta gjerne kontakt med en av de tilsatte eller en av de 10 Merkur-konsulentene som jobber tett på butikkene i distrikta.

Dersom du ønsker kommentar til aktuelle spørsmål, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Steinar Fredheim eller styreleder Wenche Fresvik.

Dersom du ønsker faktaopplysninger eller bakgrunnsinformasjon, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Per Kjetil Jørgensen.

Du finner pressebilder av våre ansatte på Flickr. Disse bildene kan fritt brukes av media, ved intervju eller omtale av Merkur-programmet. Her kan du også finne  logo for nedlasting.

Nytt om Merkur og distriktsbutikker

Merkur publiserer aktuelle saker om distriktsbutikker på vår nettside og vår Facebook-side.

6-7 ganger for året blir det sendt ut gratis nyhetsbrev til alle interesserte. Målgruppen for nyhetsbrevet er journalister, politikere, kjøpmenn, kommunale representanter og andre som er interessert i butikk- og bygdeutvikling.