Kortfakta Merkur-programmet

Merkur-programmet  ›  Om oss  ›  Kortfakta Merkur-programmet

Kortfakta om Merkur

Bokmål:

Fakta om Merkur-programmet

  • Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Programmet er en del av Distriktssenteret.

  • Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk og bokhandel med god kvalitet.
  • Merkur har 10 konsulenter som gir kjøpmenn opplæring og rådgjeving.

  • Merkur arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som gir større lønnsomhet og gir innbyggerne i lokalsamfunnet betre tjenester.

  • Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringer knytt til dagligvarebutikk og drivstoffanlegg. Budsjettrammen for 2024 er på 69,5 millioner kroner.

Nynorsk:

Fakta om Merkur-programmet

  • Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikkar i Distrikts-Norge. Programmet er ein del av Distriktssenteret.
  • Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til ein nærliggande daglegvarebutikk og bokhandel med god kvalitet.
  • Merkur har 10 konsulentar som gir kjøpmenn opplæring og rådgjeving.
  • Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester.
  • Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringar knytt til daglegvarebutikk og drivstoffanlegg. Budsjettramma for 2024 er på 69,5 millionar kroner.
Oversikt over Merkur-butikkane

Her er 578 Merkur-butikkar, sortert på fylke og kommune