Søk støtte

Merkur-programmet  ›  Søk støtte
Søk støtte
Merkur-programmet forvaltar fem ordinære støtteordningar som deltakande butikkar kan søke på, pluss ekstraordinær straumstøtte for nærbutikkar for perioden september-desember 2022. Det er sett av vel 60 millionar kr til støtteordningane.

Støtteordning for bokhandel

Her er regelverket

Regelverket for tildeling av Merkur-støtte er regulert i forskrift. I tillegg har vi laga utrag av regelverket for kvar enkelt støtteordning.