Søk støtte

Merkur-programmet  ›  Søk støtte
Søk støtte
Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar som deltakande butikkar kan søke på. For 2022 er det sett av over 40 millionar kr til støtteordningane.

Støtteordning for bokhandel

Her er regelverket

Regelverket for tildeling av Merkur-støtte er regulert i forskrift. I tillegg har vi laga utrag av regelverket for kvar enkelt støtteordning.