Søk støtte

Merkur-programmet  ›  Søk støtte
Søk støtte
Merkur-programmet forvaltar fem ordinære støtteordningar som deltakande butikkar kan søke på, pluss ekstraordinær straumstøtte for nærbutikkar. Det er sett av vel 60 millionar kr til støtteordningane.

Støtteordning for bokhandel

Her er regelverket

Regelverket for tildeling av Merkur-støtte er regulert i forskrift. I tillegg har vi laga utrag av regelverket for kvar enkelt støtteordning.