Merkur utvikling

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Merkur utvikling
Merkur utvikling

Vil du bli bedre kjøpmann?

Har du behov for mer kunnskap og bedre verktøy for å utvikle butikken din i samspill med lokalsamfunnet? Merkur utvikling er et kompetanse- og utviklingsprogram skreddersydd for kjøpmenn i Distrikts-Norge.

Ei gruppe kjøpmenn som har fått diplom etter å ha gjennomført utviklingsprogrammet.

Merkur utvikling er grunnpilaren i Merkur og blir gjennomført i regi av den regionale Merkur-konsulenten. 10 distriktskjøpmenn fra ulike kjeder blir samlet i en gruppe og får opptil 5 samlinger på 2 dager i løpet av et år. Butikken får også oppfølging av bedriftsrådgiver i mellomperiodene.

Utviklingsprogrammet ble revidert i 2020, i samarbeid med kjedene.

3 hovedtema

Merkurs oppgave er å bidra til å utvikle kompetansen til Merkur-kjøpmenn med kunnskap, nettverk og verktøy for å styrke lønnsomheten i butikken, finne nye kilder til inntekt og utvikle butikken i samspill med kommunen og bygda.

Merkur utvikling er bygd opp rundt 3 hovedtema:

 • Ledelse med fokus på kompleksiteten i rollen som Merkur-kjøpmann
 • Lønnsomhet i både butikk og tilleggstjenester
 • Samarbeid med kommune og lokalsamfunn for å tilby servicetjenester som bygda har bruk for

Skreddersydd opplæring

Det er utviklet et kartleggingsverktøy for å finne ut hvilken kompetanse kjøpmannen har og hvilket behov han eller hun har for ny kompetanse gjennom å delta i Merkur utvikling. Merkur-konsulenten vil i tillegg lage en situasjonsanalyse for butikken med utgangspunkt i økonomiske nøkkeltall. Det vil også bli gjort en enkel kartlegging av hva slags servicetilbud butikken gir, og hvilke behov bygda kan ha for nye tjenester.

Kartleggingen gjør det mulig å få til en mer skreddersydd opplæring, tilpasset behovet til kjøpmennene i gruppa. Merkur-konsulenten og kjøpmannen vil i samarbeid sette opp individuelle mål både for kjøpmannen og for butikken. Denne handlingsplanen vil bli fulgt opp av konsulenten mellom hver samling.

4-5 samlinger

Merkur utvikling er satt opp med 4 obligatoriske samlinger. Mellom hver samling frå kjøpmann oppfølging i butikk av Merkur-konsulenten. I tillegg vil det være mulig å legge til en femte fordypningssamling, dersom kjøpmennene ønsker det. Tema for den siste samlingen vil bli bestemt i samarbeid med deltakerne.

Samling 1

 • Besøk i butikken
 • Kartlegging
 • Prioritering av fokus og innhold

Samling 2

 • Rollen som Merkur-kjøpmann
 • Ledelse og egenutvikling
 • Kundeforståelse
 • Nye mål

Samling 3

 • Butikken og bygda
 • Utvikling av tjenster som bygda har bruk for

Samling 4

 • Jakten på lønnsomhet
 • Butikk og tilleggstjenester

Samling 5 – valgfri modul

 • Ledelse og egenutvikling
 • Nyskaping og lokalsamfunnsutvikling
 • Økonomi og lønnsomhet
 • Markedsføring salg og service
 • Butikkdrift

Merkur utvikling er et tilbud til alle kjøpmenn som har behov for mer kompetanse for å kunne utvikle butikken. Noen av deltakerne har nettopp tatt over en distriktsbutikk, andre har noe mer erfaring.

Butikker som har deltatt i utviklingsprogrammet, vil bli fulgt opp at Merkur-konsulenten gjennom årlige bedriftsbesøk og annen kontakt etter behov. Kjøpmannen vil også få tilbud om å delta på regionale samlinger. Videre vil butikken vil få mulighet til å søke om økonomisk støtte, dersom den faller innenfor regelverket som gjelder for de ulike støtteordningene.

Kjøpmenn som har deltatt i utviklingsprogrammet tidligere, gir uttrykk for at samlingene har vært nyttige. De legger vekt på muligheten for erfaringsutveksling og kollegialt og sosialt fellesskap, men sier også at de har fått større kompetanse på det butikkfaglige området.

Vilkår for å delta i Merkur utvikling

I tillegg til å oppfylle de generelle vilkårene for å delta i Merkur-programmet, må deltakerne oppfylle følgende kriterier:

 • Vere villig til å ta på seg tilleggsfunksjoner
 • Ha motivasjon og eigeninteresse for å delta i utviklingsprogrammet
 • Vere villig til å svare på kartlegginga i forkant av programmet
 • Vere villig til å utarbeide en handlingsplan for betre lønnsomhet og vurdere muligheter for nye tilleggstjenester
 • Vere villig til å dekke kostnader for reise, opphold og overnatting på samlingene
Ønsker du å delta i Merkur utvikling?