For bokhandel

Merkur-programmet  ›  For bokhandel
Merkur - for bokhandelen
Merkur bok er eit kompetanse- og utviklingsprogram for bokhandlar i Distrikts-Norge. Målsettinga er å sikre eit godt bok- og kulturtilbod i heile landet.

Vil du delta i Merkur-programmet?

Sjekk vilkåra for å kunne delta og les om korleis Merkur bok jobbar.