Handle lokalt bok

Merkur-programmet  ›  For bokhandel  ›  Handle lokalt bok

Kampanje for lokal bokhandel

Bli med på den nasjonale kampanjen for lokal handel som Merkur gjennomfører kvart år, under slagordet “Handle bøker lokalt”.

FORFATTERMØTE: Bruk bokdagen til å skape oppmerksomhet om den lokale bokhandelen.

Kampanjen fokuserer på kor viktig bokhandelen som kulturformidlar og som salsstad for bøker. Målet er å redusere handels-lekkasjen og stimulere til meir lokal handel.

Gjennom denne kampanjen kan du både takke trufaste kundar for at dei sluttar opp om bokhandelen – og utfordre dei som handlar lite lokalt, til å tenkje over kva bokhandelen betyr for bygda eller småbyen. Lokal handel er ei investering i eit levande lokalsamfunn.

Bokhandlane markerer lokalhandel-dagen på ulike måtar. Merkur oppfordrar til samarbeid med lokale lag og organisasjonar, for å få til ei god markering av dagen.

Bli med - få gratis kampanjemateriell

Butikkar som deltar, får materiell tilsendt gratis. Merkur tilbyr plakatar og bokmerke, både på nynorsk og bokmål. Du kan også laste ned digitalt materiell, til bruk på sosiale media.

Merkur jobbar for å utvikle bokhandlar i distrikta slik at dei kan gi eit best mogleg tilbod til kundane sine. Men det er like viktig at folk som bur i bygdesenteret eller småbyen, brukar bokhandelen sin i størst mogleg grad. Slik kan kundane halde oppe levande lokalsamfunn, som kan vere attraktive både for dei som bur der i dag og dei som vurderer å etablere seg der.