Selvbetjent butikk

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Tips og råd  ›  Selvbetjent butikk

Selvbetjent og døgnåpen butikk

Fleksible åpningstider ved bruk av ny teknologi kan gi flere kunder, større omsetning og bedre lønnsomhet. Åtte nærbutikker som deltok i i Merkur-programmets pilotprosjekt med døgnåpen drift og delvis selvbetjening, fikk en omsetningsvekst på over 40 prosent.

Butikkene som deltok i forsøket med mer digitale løsninger, fikk 34 prosent flere kunder og økte omsetningen med 49 prosent, sammenlignet med året før, går det fram av prosjektrapporten.

Dersom vi justerer for prisstigning og økt dagligvareomsetning som følge av pandemien, har ny teknologi og ny driftsform gitt en netto omsetningsvekst på 33 prosent.

Digitalisering har gitt ny økonomisk bærekraft for utsatte butikker i Distrikts-Norge og oppfyller også flere av FNs bærekraftsmål.

Skaper begeistring

Rapporten viser at kundene er begeistret over de utvidede åpningstidene. De opplever det som enkelt og trygt å handle i en butikk med selvbetjente kasser, og anbefaler gjerne butikken til andre. Eldre kunder har også tatt godt imot nye og digitale løsninger.

Åtte butikker fra tre forskjellige kjeder har deltatt Merkur-programmets forsøk med ny teknologi. Butikkene har hatt ordinær betjening i vanlig åpningstid. Samtidig har den teknologiske løsningen gjort det mulig å utvide åpningstiden uten å måtte tilsette flere medarbeidere.

Butikkene har fått et system for adgangskontroll der kunden identifiserer seg ved hjelp av bankkort eller mobilapp. Videokamera følger med på hva du gjør i butikklokalet. Dersom kunden får problemer med skanning eller andre ting, kan han kommunisere med kjøpmannen via høyttaler og kamera ved kassen. Support kan også fjernstyre kassen, om det skulle være behov for det.

Slik fungerer den selvbetjente butikken:

Digitale muligheter

– Dette prosjektet viser hvilke muligheter som finnes når man utnytter digitaliseringen på en god måte. Digitalisering kan gi helt nye vekstmuligheter, og hindre at små lokalbutikker legges ned, sa  daværende distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en kommentar til prosjektet.

– Digitalisering kan gi et bedre tilbud til kundene i distriktsbutikkene og gjøre hverdagen for kjøpmannen bedre. Jeg tror mange av de store butikkjedene vil la seg inspirere av det som har skjedd i disse små bygdebutikkene, og at dette vil gi ringvirkninger langt utover Bygde-Norge, sier Hofstad Helleland.

Er du interessert?

Gode erfaringer fra pilotprosjektet har ført til at mange distriktsbutikker nå ønsker å investere i ny teknologi for å kunne utvide åpningstidene.

Ved utgangen av 2023 har over 50 Merkur-butikker fått økonomisk støtte til å kjøpe inn utstyr for selvbetjening og andre digitale løsninger. Flere butikker har gitt signal om at de ønsker å satse på digitalisering i tiden framover.

Merkur-butikker som kommer inn under gjeldende regelverk for investeringsstøtte, kan søke om støtte for å investere i nødvendig teknologi for å kunne utvide åpningstidene.

NB: Butikker som ønsker å satse på digitalisering av butikken, må ta kontakt med sin Merkur-konsulent før de sender søknad til Merkur. Merkur-konsulenten vil gi råd til butikken og kvalitetssikre søknaden, i samarbeid med kjeden.

Oppdatert 30.11.2023

Vil du vite mer om digitale butikker?

Her kan du finne mer informasjon om den nye driftsmodellen med selvbetjening utenom ordinær åpningstid.

Ikonet information-sign
Fakta om digital butikk-prosjektet
 • 8 nærbutikker fra 3 ulike kjeder deltok i 2020-21 i et nasjonalt pilotprosjekt i regi av Merkur-programmet.
 • Butikkene har gjort forsøk med ny teknologi som har gjort det mulig å innføre fleksible åpningstider og delvis selvbetjening.
 • Følgende butikker har deltatt i forsøket:
  • Lyngdal Landhandel, Flesberg
  • Svatsum Samvirkelag, Gausdal
  • Åmdals Verk Daglegvare, Tokke
  • Tufsingdal Landhandel, Os
  • Eksingedalen Snarkjøp, Vaksdal
  • Herand Landhandleri, Ullensvang
  • Coop Prix Nedre Eggedal, Sigdal
  • Coop Marked Folkestad, Volda

Kilde: Prosjektrapport Fleksible åpningstider med ny teknologi.

Slik fungerer digitale butikker - se filmer og reportasjer

Hegna Landhandel er Norges aller første døgnåpne, ubetjente butikk
Nettavisen 25.08.2019 | Video og tekst

Norges første ubetjente, døgnåpne butikk
Dagligvarehandelen 27.08.2019 | Video

Tester ut heldigitalisert og døgnåpen drift
NRK Norge i dag 18.05 2020 | Video-reportasje

Denne butikkløysinga vil snart møte deg fleire stader i landet
NRK Vestfold og Telemark 20.05.2020 | Tekst

Velkommen til fremtiden
Sparebank 1 Telemark 2020 | Video-reportasje

Høyteknologiske butikker
Mat-Norge AS 10.2.2021 | Video

Hege (26) tok uvanlig grep da hun overtok bygdas nærbutikk
TV2-nyhetene 25.4.2021 | Video-reportasje