Få serviceavtale med kommunen

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Tips og råd  ›  Få serviceavtale med kommunen

Få serviceavtale med kommunen

Ønsker du å få avtale med kommunen om at butikken skal tilby ekstra service og kommunale tjenester? Minst 20 butikker får nå betaling fra kommunene sine for at de skal fungere som «kommunalt servicepunkt» for innbyggerne.

En serviceavtale med kommunen kan være svært nyttig for butikken. Butikken får betaling for mange tjenester som hittil har blitt utført mer eller mindre gratis. Butikken kan også tiltrekke seg flere kunder ved å tilby flere nye tjenester i samarbeid med kommunen.

En avtale med kommunen er også en aksept for den rollen som butikken spiller som lokalt servicesenter, med salg av dagligvarer, mange tilleggstjenester og funksjon som bygdas viktigste møteplass. Kjøpmenn med kommunal avtale forteller at de nå blir sett av kommunen, på en helt annen måte enn før.

Kommunene ser at nærbutikken kan være en nyttig samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle gode tjenester for innbyggerne i utkantene. Ved å utvikle og formalisere samarbeid mellom kommune og butikk, kan butikkene bli kommunes forlenga arm i lokalsamfunnet.

Ved å satse på hjemlevering av varer, handlebuss, sosial møteplass og andre butikktjenester, kan kommunen gjøre det muleg for eldre å bo lenger hjemme før flytting til omsorgsbolig eller institusjon.

Flere kommuner er opptatt av at en avtale med lokalbutikken kan være med på å sikre butikk-tilbudet i små og utsatte lokalsamfunn.

I tillegg til butikker med mer omfattende serviceavtale, finnes det mellom 20 og 30 butikker som har avtaler om at de skal utføre en eller to tjenester for kommunene sine, for eksempel turistinformasjon eller hjemlevering av dagligvarer.

Denne butikken har blitt kommunalt servicepunkt

 

Dette kan serviceavtalen inneholde

Det finnes ingen mal for hva en serviceavtale skal inneholde. Noen avtaler er mer omfattende enn andre.

3 eksempler på serviceavtaler

5 utkantbutikker i tidligere Flora kommune på Vestland har inngått serviceavtale med Kinn kommune. Disse avtalene kom i stand gjennom Merkurs pilotprosjekt «Kommunen og nærbutikken». Her er det viktigste innholdet i avtalen:

 • Butikken skal være bygdas sosiale møteplass. Butikken skal tilby trådløst internett, kaffekrok, og bærbar PC til utlån. De som jobber i butikken, skal kunne tilby hjelp til å finne fram og gjøre bruk av offentlige tjenester på internett. Butikken skal også tilby hjelp til tekniske ting, f.eks. mobiltelefoner, nettbrett, pc og DAB-radio.
 • Kundene skal og få hjelp med nettbank, post, og utfylling av søknader og andre skjema på internett. Postbudet skal kunne ta med seg pakker for utlevering fra butikken.
 • Kaffekroken skal ha kundetoalett, og butikken skal ta på seg å lage til sosiale arrangement. Butikken skal hente pensjonister og andre til butikken for handling og sosialt samvær i kaffekroken.
 • Butikken skal informere bygda om viktige hendelser, gjennom oppslag og sosiale media. Butikken skal ha vertskapsrolle for turister og være et turistkontor i miniatyr.
 • Kommunen skal sørge for at butikken får nødaggregat slik at den kan fungere som en enkel operasjonssentral for innbyggerne i tilfelle ulykker eller naturkatastrofer. Hjertestarter skal utplasseres og være tilgjengelig hele døgnet.
 • Butikken skal ha et nært samarbeid med kommunens hjemmetjenester. Det skal opprettes medisindepot slik at butikken kan utlevere medisiner på vegne av hjemmesykepleien.
 • Butikken skal ha utkjøring av varer til kundene minst en gang i uka, kombinert med noe tilsyn med eldre og hjelp til enkle oppgaver som skifte av lyspærer og andre forefallende oppgaver.

Vil du vite mer?

Se avtalen med Kinn kommune

Les: Kommunen kjøper service på nærbutikken

Surnadal kommune på Nordmøre har inngått serviceavtale med 3 nærbutikker. Avtalen ble opprettet etter initiativ fra en av de lokale kjøpmennene.

Avtalene omfatter 4 service-funksjoner:

 • kaffekrok
 • offentlig toalett
 • storskjerm med kommunal informasjon
 • lokal turistinformasjon

Vil du vite mer?

Se Surnadal kommunes sakspapir

Les: Får kommunal støtte til nærbutikkene

Austevoll kommune i Vestland har etablert kommunale informasjon- og servicepunkt på 4 nærbutikker.

Avtalene har kommet på plass etter en idémyldring der kommune, butikker og Merkur kom sammen for å diskutere grunnlaget for et tettere samarbeid mellom kommune og butikker.

Butikkene skal etablere et kommunale informasjonspunkt, med storskjerm, brosjyremateriell, tilgang på nett og datamaskin. Kommunen skal kunne gi samme informasjon på butikken som på det kommunale servicekontoret.

Butikken skal også være et sted der turister skal få god informasjon. Kommunen betaler for teknisk utstyr. Butikken får betaling for rettledning og turistinformasjon.

Flere steder er det behov for venteskur for folk som reiser med båt eller buss. Men i stedet for å bygge eget venterom, har kommunen og butikkene blitt enige om at butikkens kaffekrok kan fungere som venterom.

Vil du vite mer?

 Se Austevoll kommunes sakspapir

Les: Kommunen kjøper tjenester på nærbutikkene

Hva kan du få i betaling?

Kommune og butikker må bli enige om hvor mye kommunen skal betale for service-avtalen. De fleste kommuner har lagt seg på en sats på 30.000-50.000 kr, avhengig av hvor omfattende avtalen er.

Kinn kommune har en nokså omfattende avtale med nærbutikken i Flora-bassenget. Kommunen betaler 50.000 kr pr. år til hver av butikkene.

Surnadal kommune har en avtale på tre punkt og betaler opptil 30.000 kr pr. år pr. butikk, dersom butikken oppfyller alle punkt i avtalen.

Austevoll kommune har en avtale i fire punkt og betaler opptil 54.000 kr pr. år pr. butikk, dersom butikken oppfyller alle punkt i avtalen.

Slik kan du få avtale med kommunen

De fleste serviceavtalene er opprettet etter initiativ fra Merkur-konsulenten eller lokale kjøpmenn.

3 tips til hvordan du kan gå fram for å få en avtale med din kommune

Ta initiativ til et kontaktmøte med kommunen der butikken kan få si litt om hvilken rolle den spiller i lokalsamfunnet og hva for tjenester som butikken gir til lokalsamfunnet.

Be om å få møte ordføreren eller næringssjefen. Dei fleste ordførere er opptatt av utviklingen i det lokale næringslivet. Butikken er en viktig del av næringslivet i ditt lokalsamfunn. Mange kommuner har også en næringssjef, som det kan være nyttig å ha kontakt med.

Merkur og Distriktssenteret opplever at de fleste ordførere er veldig positive til lokale butikker og utvikling av lokalsamfunn. Men ofte kan det bli med gode ord. Etablering av en serviceavtale kan være en måte hvor kommunen konkretiserer sin velvilje overfor nærbutikken, samtidig som det blir etablert tjenester nær brukerne.

Spør Merkur-konsulenten din om å være med på eller arrangere møte med kommunen.

Merkur-konsulenten kan søke om støtte fra Merkurs omstillings-ordning slik at han kan hjelpe deg gjennom prosessen med å få etablert en serviceavtale.

Har du noe som skal markeres? Har du fått laget en større kaffikrok – eller utvida butikklokalet? Inviter ordføreren til å stå for åpningen! Kanskje du skal sende en invitasjon til Handle lokalt-dagen?

God kontakt med ordføreren er et godt utgangspunkt dersom du skal få til en avtale med kommunen.

Temahefte om kommune og butikk

Distriktssenteret har laget et aktuelt temahefte om samarbeid mellom kommune og nærbutikk. I dette heftet er det samlet eksempel fra hele landet på hvordan distriktskommuner samarbeider med nærbutikker. Her kan du  lese om etablering av kommunale servicepunkt, bygdeutvikling med butikken i sentrum, desentraliserte tjenester i nye storkommuner, språkpraksis for innvandrere, offentlige innkjøp på lokale butikker mm.

Læringsheftet kopler kunnskap og erfaringer fra Merkur-programmet og Distriktssenteret. Målgruppen for heftet er kommuner som kan være interessert i samarbeid med lokale butikker. Men heftet vil også være av interesse for kjøpmenn.

Distriktssenteret sender ut gratis hefter til alle som er interessert. Det er også mulig å laste ned en digital versjon av heftet.

Vil du vite mer om hvordan kommunen kan støtte opp om nærbutikken?

Distriktssenteret har samlet mye kunnskap om hvordan kommunen og nærbutikken kan samarbeide.