Dette kan du søke støtte til

Merkur-programmet  ›  Søk støtte  ›  Dette kan du søke støtte til
For nærbutikk og bokhandel

Dette kan du søke støtte til

Nærbutikkar og bokhandlar som deltar i Merkur-programmet kan søke om midlar frå desse støtteordningane.

Investeringsstøtte

Til fysiske investeringar i butikken. Maksimalt tilskot: 600 000 kr. Minimumstilskot: 25 000 kr

Servicestøtte

Betaling for den service som butikken gir til lokalsamfunnet. Tilskot: 100.000 kr pr år. Må dokumentere service-funksjonar og godkjennast av konsulent/kommune.

Utviklingsstøtte

Til tiltak som kan utvikle butikken og marknaden, gjeld ikkje fysiske investeringar eller reine aktivitetar. Maksimalt tilskot: 50.000 kr Minimumstilskot: 25.000 kr

Investeringsstøtte drivstoff

Til drivstoffanlegg, primært i tilknyting til daglegvarebutikk. Maksimalt tilskot: 600.000 kr

Utviklingsstøtte bokhandel

Til utvikling av bokhandelen som sosial og kulturell møteplass. Maksimalt tilskot: 50.000 kr

Treng du nokon å diskutere ein søknad med? Kontakt Merkur-konsulenten i din region
Hallvard Christenson