Merkur-programmet  ›  Søren Solvang

Søren Solvang

Merkur-konsulent
Bokhandel: Nord-Norge og Nord-Trøndelag
Nærbutikk: Troms og Nordland nord
Næringsutvikling
Sjøgata 27, 1. etg.
8001 Bodø
Søren Solvang

Søren Solvang har kontor i Bodø og har ansvar for Merkurs nærbutikker i Troms, untatt Nord-Troms, og Nordland nord for Saltfjellet. Solvang har også ansvar for Merkur-bokhandler i Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

Solvang er tilsatt i konsulentfirmaet Næringsutvikling i Bodø. Han er DH-kandidat og har lang erfaring som prosjektleder og bedriftsrådgiver, inkludert mange oppdrag med FRAM-program for Innovasjon Norge.