Video

Merkur-programmet  ›  Om oss  ›  Video

Video

3 små dokumentarfilmar om nærbutikkar. Her kan du møte kjøpmenn og kundar som er opptatt av samspelet mellom butikk og lokalsamfunn.

Midt-Norge

Joker Hongsand, Roan, Sør-Trøndelag

Bygdebutikken har blitt ein moderne landhandel som skaffar alt det som bygda treng. Butikken har deltatt aktivt i Merkur-prosjektet «Butikken som sosial arena».

Sørvestlandet

Nærbutikken Nesflaten, Suldal, Rogaland

Butikken er heilt avgjerande for ei levande bygd, seier bygdefolket i Suldal som fekk butikken tilbake etter nedlegging. Butikken samarbeider med reiselivet og lokalmat-produsent.

Nord-Norge

Joker Sjursnes, Tromsø, Troms

Skulen og butikken er gjensidig avhengig av kvarandre. Utan desse to institusjonane blir det ikkje mykje liv igjen på bygda. Kjøpmannen legg vekt på aktivitetar som samlar bygda.