Bagatellmessig støtte

Merkur-programmet  ›  Søk støtte  ›  Slik får du utbetalt støtte  ›  Bagatellmessig støtte

Har du fått for mye offentlig støtte?

Du må betale tilbake økonomisk støtte fra Merkur, dersom butikken har fått mer støtte enn det som er lovlig. Norske bedrifter kan ikke få mer enn 200.000 euro (ca. 2 mill. kr) fra offentlige instanser i løpet av tre år, ifølge EØS-avtalen.

Alle som søker om investeringsstøtte fra Merkur-programmet, må svare på om de har fått såkalt «bagatellmessig støtte» fra det offentlige. Er du en av dem som lurer på hva det betyr?

Hva er «bagatellmessig støtte»?

Bagatellmessig støtte er støtte som er unntatt EØS-avtalens generelle forbud mot statsstøtte.

  • All økonomisk støtte fra det offentlige som ikke er notifisert (godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan ESA), blir regnet som bagatellmessig støtte. Dette kan være støtte fra kommunen, kommunalt næringsfond, fylkeskommunen eller andre offentlige instanser.
  • Støtte fra Merkur er bagatellmessig støtte, med unntak av strømstøtte som er en notifisert støtteordning.
  • Differensiert arbeidsgiveravgift  blir regnet som bagatellmessig støtte, fordi redusert avgift i realiteten er en form for offentlig støtte.

Begrunnelsen for unntaket er at støttebeløp av beskjeden størrelse ikke er egnet til å vri konkurransen. Støtten vil heller ikke påvirke samhandelen i strid med EØS-avtalen. Bagatellmessig støtte kan derfor gis uten at den forhånds godkjennes av eller meldes til ESA (Eftas overvåkningsorgan).

Butikken din kan altså ikke motta mer enn 200 000 euro i bagatellmessig støtte over en periode på tre regnskapsår. Det tilsvarer en sum på ca. 2 mill. kroner, etter dagens kurs.

SJEKK KURSEN: Her kan du finne ut hvor mye du kan få i offentlig støtte før du kommer over grensa på 200.000 euro, etter dagens kurs

Er du på grensa?

Noen Merkur-butikker som satser på modernisering og utvikling, risikerer å komme over grensa på 200.000 euro. Dersom du har fått 600.000 kr i investeringsstøtte til butikken i to år på rad, pluss 200.000 kr i investeringsstøtte det tredje året og 600.000 kr i investeringstilskudd til nytt drivstoffanlegg, kan du i praksis ha kommet over grensa for tilskudd.

Har butikken i tillegg fått servicestøtte fra Merkur, fylkeskommunal støtte, kommunal støtte eller fått nedsett arbeidsgiveravgift, må du regne med å få krav om tilbakebetaling av støtte fra Merkur. Det kan sette butikken i en vanskelig situasjon.

Grensa på 200.000 euro gjelder pr. butikk. Dersom butikken er organisert i flere selskap (f.eks. eiendomsselskap, driftsselskap og drivstoffselskap), er det summen av tilskudd til alle selskapene som blir lagt til grunn.

Må betale tilbake

Du har plikt til å opplyse om hvor mye offentlig tilskudd du har fått tidligere, når du søker om støtte fra Merkur. Derfor får du spørsmål om “bagatellmessig støtte” i søknadsskjemaet. Opplysningsplikten gjelder i tre regnskapsår.

Dersom butikken har fått utbetalt mer støtte enn det som regelverket tillater, må Merkur kreve at ulovlig tilskudd blir betalt tilbake, med renter. Det skjer heldigvis ikke så ofte. EØS-avtalen krever også at Merkur sender alle opplysninger om støtte til EFTA sitt overvåkingsorgan for EØS-avtalen (ESA), dersom ESA ber om slik informasjon.

LES MER: Orientering om bagatellmessig støtte (regjeringen.no)