Desse kan delta

Merkur-programmet  ›  For bokhandel  ›  Desse kan delta
For bokhandel

Desse kan delta i Merkur bok

Følgende kriterium må oppfyllast for at ein bokhandel får delta i Merkurs utviklings- og kompetanseprogram:

  • Butikken må vere ein distriktsbokhandel på ein tettstad eller i ein småby.
  • Butikken må vere eineste bokhandel på staden eller i eit avgrensa geografisk område.
  • Butikken må ha si primærverksemd som bokhandel, og vere medlem av Bokhandlerforeningen med litteraturabonnement – minimum grunnabonnement.
  • Spesialbokhandel for studentlitteratur blir ikkje rekna inn under ordninga.
  • Bokhandlaren må vere motivert for å forbetre eiga drift, og vere ein aktiv kulturbærar og bidragsytar i eige lokalsamfunn.
  • Bokhandelen kan vere valt etter spesiell vurdering som er godkjent av Merkur-konsulent og Distriktssenteret.

Vil du delta i Merkur bok?

Dersom du vil delta i Merkur bok kan du kontakte Merkur-konsulenten i din region