Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Slik skal nærbutikkene spare strøm
2 personar i butikk. Foto.
ENØK: Merkur-konsulent Roy Michaelsen (t.v.) samarbeider med Rune Rosseland i Enøk Total for å få redusert strømforbruket på Merkur-butikker. Foto: Privat

Slik skal nærbutikkene spare strøm

7. april 2022

Nærbutikkene kan spare mye penger på å redusere strømforbruket. Nå setter Merkur i gang et pilotprosjekt for strømsparing i elleve butikker på Sørlandet. Målet er både å spare penger og bli mer miljøvennlig.

Ekstra høye strømpriser har skapt alvorlig bekymring for økonomien hos mange kjøpmenn i Sør-Norge. Flere butikker har denne vinteren fått strømregninger som er tre-fire ganger så store som normalt.

Dette er noe av bakgrunnen for pilotprosjektet som nå er satt i gang. 11 butikker på Sørlandet som deltar i Merkur utvikling, skal få kartlagt behovet for energiøkonomisering slik at de kan gjennomføre tiltak som reduserer utgiftene til energi. Slik skal butikkene få bedre lønnsomhet.

NRK-REPORTASJE: Slik skal nærbutikkene spare strøm for å unngå butikkdød

Stor innsparing

Merkur har innledet et samarbeid med selskapet Enøk Total, som har erfaring med å hjelpe dagligvarebutikker og andre bedrifter til å redusere strømforbruk og CO2-utslipp.

Selskapet tror at mange butikker kan redusere energiforbruket sitt med 20-50 prosent, avhengig av hvilke tiltak som blir satt i verk.

Målsettingen med pilotprosjektet på Sørlandet er å bygge opp kunnskap om energiøkonomisering som kan gjøres tilgjengelig for andre Merkur-butikker, i andre deler av landet. Prosjektet blir ledet av Merkur-konsulent Roy Michaelsen.

Søke om støtte

Mye av strømforbruket i dagligvarebutikker er knyttet til kjøle- og frysedisker som må gå døgnet rundt.

Det kan være mange måtar å spare strøm på i en slik butikk. Hvert enkelt tiltak behøver ikke å gi en stor innsparing, men i sum kan besparelsen bli stor. Her er noen av de aktuelle tiltakene:

  • Sette inn dører i kjølediskene
  • Sjekke at kjøle- og fryseutstyr er korrekt innstilt
  • Bytte gamle lysstoffrør med ledlys
  • Installere sentralstyring på varmekabler
  • Nattsenking av temperatur og ventilasjon

All energiøkonomisering koster penger. Når kartleggingen er ferdig og tiltakene er klare, kan butikkene søke om statlig støtte gjennom Merkur-programmets ordning med investeringsstøtte.

Hver butikk vil få en kalkyle for lønnsomhet som viser for lang tid det vil ta å tjene inn den aktuelle investeringen.

Høy prioritet

– Miljø og bærekraft står sentralt i Merkur sitt arbeid, og investeringer i tiltak som bidrar til mer energieffektivisering vil ha høy prioritet for tildeling av investeringstilskudd, sier avdelingsdirektør i Distriktssenteret Steinar Fredheim.

– Vi vil derfor oppfordre alle Merkur-butikkene til å se nærmere på hvordan situasjonen er i din butikk og hvilke tiltak som kan være aktuelle, legger han til.

Disse butikkene deltar i pilotprosjektet

Joker Bjelland
Coop Prix Bykle
Stovesjappa
Hopestrand varehandel
Joker Finsland
Coop Prix Feda
Vatnestrøm mat
Kvås Daglegvare
Dølemo Handel
Korshamn Daglegvare
Øyna Landhandel

Kontaktpersonar
Steinar Fredheim
Steinar Fredheim
Avdelingsdirektør
Roy Michaelsen
Roy Michaelsen
Merkur-konsulent
Agder