Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Slik skal nærbutikkene spare strøm
Bilde for Slik skal nærbutikkene spare strøm
ENØK: Merkur-konsulent Roy Michaelsen (t.v.) samarbeider med Rune Rosseland i Enøk Total for å få redusert strømforbruket på Merkur-butikker. Foto: Privat

Slik skal nærbutikkene spare strøm

7. april 2022

Nærbutikkene kan spare mye penger på å redusere strømforbruket. Nå setter Merkur i gang et pilotprosjekt for strømsparing i elleve butikker på Sørlandet. Målet er både å spare penger og bli mer miljøvennlig.

Ekstra høye strømpriser har skapt alvorlig bekymring for økonomien hos mange kjøpmenn i Sør-Norge. Flere butikker har denne vinteren fått strømregninger som er tre-fire ganger så store som normalt.

Dette er noe av bakgrunnen for pilotprosjektet som nå er satt i gang. 11 butikker på Sørlandet som deltar i Merkur utvikling, skal få kartlagt behovet for energiøkonomisering slik at de kan gjennomføre tiltak som reduserer utgiftene til energi. Slik skal butikkene få bedre lønnsomhet.

NRK-REPORTASJE: Slik skal nærbutikkene spare strøm for å unngå butikkdød

Stor innsparing

Merkur har innledet et samarbeid med selskapet Enøk Total, som har erfaring med å hjelpe dagligvarebutikker og andre bedrifter til å redusere strømforbruk og CO2-utslipp.

Selskapet tror at mange butikker kan redusere energiforbruket sitt med 20-50 prosent, avhengig av hvilke tiltak som blir satt i verk.

Målsettingen med pilotprosjektet på Sørlandet er å bygge opp kunnskap om energiøkonomisering som kan gjøres tilgjengelig for andre Merkur-butikker, i andre deler av landet. Prosjektet blir ledet av Merkur-konsulent Roy Michaelsen.

Søke om støtte

Mye av strømforbruket i dagligvarebutikker er knyttet til kjøle- og frysedisker som må gå døgnet rundt.

Det kan være mange måtar å spare strøm på i en slik butikk. Hvert enkelt tiltak behøver ikke å gi en stor innsparing, men i sum kan besparelsen bli stor. Her er noen av de aktuelle tiltakene:

  • Sette inn dører i kjølediskene
  • Sjekke at kjøle- og fryseutstyr er korrekt innstilt
  • Bytte gamle lysstoffrør med ledlys
  • Installere sentralstyring på varmekabler
  • Nattsenking av temperatur og ventilasjon

All energiøkonomisering koster penger. Når kartleggingen er ferdig og tiltakene er klare, kan butikkene søke om statlig støtte gjennom Merkur-programmets ordning med investeringsstøtte.

Hver butikk vil få en kalkyle for lønnsomhet som viser for lang tid det vil ta å tjene inn den aktuelle investeringen.

Høy prioritet

– Miljø og bærekraft står sentralt i Merkur sitt arbeid, og investeringer i tiltak som bidrar til mer energieffektivisering vil ha høy prioritet for tildeling av investeringstilskudd, sier avdelingsdirektør i Distriktssenteret Steinar Fredheim.

– Vi vil derfor oppfordre alle Merkur-butikkene til å se nærmere på hvordan situasjonen er i din butikk og hvilke tiltak som kan være aktuelle, legger han til.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Roy Michaelsen
kontor@butikkutvikling.no
915 60 989

Avdelingsdirektør Steinar Fredheim
steinar.fredheim@kdu.no
481 68 274

Disse butikkene deltar i pilotprosjektet

Joker Bjelland
Coop Prix Bykle
Stovesjappa
Hopestrand varehandel
Joker Finsland
Coop Prix Feda
Vatnestrøm mat
Kvås Daglegvare
Dølemo Handel
Korshamn Daglegvare
Øyna Landhandel