Aktuelt
Støtte til elektroniske hylleforkantar

Merkur opnar for å gi investeringsstøtte til elektroniske hylleforkantar. Butikkar med under 7,0 mill. kroner i omsetning vil no kunne få 75 prosent støtte til kjøp av teknisk utstyr for å få elektroniske prisar på hyllekantane, under føresetnad av at dei elles oppfyller vilkåra for å få investeringsstøtte gjennom Merkur.

Aktuelt
Wenche har årets nærbutikk i Hordaland

Landhandelen på den vesle øya Huglo vart årets nærbutikk i Hordaland. Kjøpmann Wenche Taranger har klart å byggje opp ein butikk med sunn økonomi trass i svært avgrensa kundegrunnlag.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I 2019 blir Merkur ein del av Distriktssenteret.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent