Aktuelt
- Merkur må være en statlig oppgave

Lurøy kommune i Nordland er svært kritisk til forslaget om å legge ned Merkur og flytte oppgavene til fylkeskommunen.  Kommunen krever at Merkur-programmet blir opprettholdt som en statlig ordning. Dette er den mest hensiktsmessige måten å sikre at små butikker i distriktene får faglig kompetanse, veiledning til utvikling og økonomisk bidrag, sier Lurøy formannskap.

Aktuelt
Skutvik ble beste butikk i Nordland

Skutvik Landhandel i Hamarøy ble Årets nærbutikk i Nordland. Kjøpmann Trym Falao tok imot prisen på en samling for 35 distriktsbutikker i Bodø mandag.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent