Aktuelt
- Merkur har gitt gode resultat

Merkur-programmet får positiv omtale i den nye stortingsmeldinga om by- og regionalpolitikk.  – Merkur har oppnådd gode resultat gjennom 20 år. Erfaringane viser at butikkutvikling er ein god og effektiv måte å drive lokalsamfunnsutvikling på, går det fram av Stortingsmelding 8 «Bærekraftige byer og sterke distrikt».

Aktuelt
Merkur-konsulent i Agder

Roy Michaelsen har fått kontrakt med Merkur-programmet for ein ny fire-årsperiode. Michaelsen får ansvar for Merkur-butikkane i Agder.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent