Aktuelt
På studietur til Norges fremste distriktsfylke

Styret og sekretariatet for Merkur har gjennomført en inspirerende studietur til Finnmark. - Det er mye distrikt i Norge, men Finnmark er det fremste distriktsfylket. Derfor er det verdifullt for styret å få se de avstandene og utfordringene som butikkene står overfor, sier styreleder Inge Ryan.

Aktuelt
Massiv motstand mot Merkur-nedleggelse

Det er svært stor motstand mot forslaget om å legge ned det statlige Merkur-programmet og overlate oppgavene til fylkeskommunene. Det viser resultatet av Kommunaldepartementets høring som nå er avsluttet. Minst 52 nærbutikker og 12 kommuner har levert inn protest mot forslaget fra ekspertutvalget.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent