Aktuelt
Fiskarane som ville utvikle lokalsamfunnet

Brørne Daniel og Ruben Fedøy skulle kjøpe eigen båt og ha ei framtid som fiskarar. Men i staden kjøpte dei nærbutikken og satsa på lokal næringsutvikling. No er dei engasjert i alt frå havhotell og sykkelutleige til kafédrift og tare-dyrking.

Aktuelt
Stortings-flertall mot søndagshandel

Arbeiderpartiet kan få flertall på Stortinget for et nytt forslag som avviser søndagsåpne butikker. Senterpartiet og SV har tidligere gått imot søndagshandel. Nå varsler Kristelig Folkeparti at de vil kunne stemme for forslaget fra fem Ap-representanter. Saken vil bli avgjort i Stortinget over nyttår.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent