Aktuelt
Nærbutikken får en rolle i eldrereformen

Nærbutikken kan få en viktigere rolle som møteplass og servicepunkt for eldre i distrikts-Norge. Dette er noe av innholdet i regjeringens kvalitetsreform for eldre, «Leve hele livet». Merkur-programmet blir trukket fram som en medspiller i arbeidet med å legge til rette for at eldre i Norge skal ha gode liv.

Aktuelt
Dagligvareportalen blir skrinlagt

Det blir ingen statlig portal for sammenligning av dagligvarepriser. Regjeringen har stanset arbeidet med å utvikle en portal som skal gi oversikt over prisnivået i ulike butikker og dagligvarekjeder.  – Det blir for komplisert, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H).

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent