Aktuelt
Slo eit slag for lokal handel

Nærbutikk-dagen 2017 fekk rekord-oppslutning. 380 nærbutikkar og bokhandlar over heile landet markerte kampanjedagen for lokal handel på laurdag, med ekstra kunde-aktivitetar av ulike slag. Ved Coop Marked Fjelli stilte lokale produsentar opp med sal av lokalmat utanfor nærbutikken.

Aktuelt
Sonja har Innlandets beste nærbutikk

Coop marked Atna er beste nærbutikk på Innlandet. Kjøpmann Sonja Mertens i Stor-Elvdal har fått pris fra det statlige Merkur-programmet for å ha årets Årets butikk i Hedmark og Oppland.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Bli med på kampanjen

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent