Aktuelt
Får kommunal støtte til nærbutikkene

Surnadal kommune på Nordmøre gir tre nærbutikker 30.000 kroner i året for å ha kaffekrok, kommunal infoskjerm, offentlig toalett og lokal turistinformasjon i butikken. Butikkene i Todalen, Bøverfjord og Bøfjorden får kommunal støtte for den service-funksjonen de utfører i lokalsamfunnet.

Aktuelt
Grasrotmidler holder liv i butikkens kafekrok

Grasrotmidler fra Norsk Tipping er gull verdt for mange lag og foreninger. I fjellbygda Skorovas bidrar grasrotmidlene til å sikre den utsatte nærbutikken. I fjor kom det inn hele 71.000 kroner gjennom den populære ordningen.

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er ein del av Distriktssenteret.


Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent