Aktuelt
No kan du søkje om støtte for 2017

No kan du søkje om støtte til investeringar i butikk og drivstoffanlegg for 2017. Merkur tar også imot søknader om utviklingsstøtte. Dei nye ordningane med servicestøtte til daglegvarebutikkar og utviklingsstøtte til bokhandlar vil bli klargjort for publisering på eit seinare tidspunkt.

Aktuelt
Fekk statsministeren på besøk

Merkur-butikken i Fjærland fekk fint besøk av statsministeren. Erna Solberg tok seg tid til ein med kopp kaffi og hyggeleg prat med bygdefolket, midt mellom to viktige besøk i Sogndal og Førde.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent