Aktuelt
Lanserer lokalmat-app for nærbutikker

Små lokale butikker har ofte mye spennende lokalmat å by på, men det er ikke alle som vet om det. Nå har Merkur fått utviklet en ny app for mobiltelefon som skal sørge for at informasjon om lokalmat i den lokale butikken kommer fram til kundene.

Aktuelt
An-Magrit satser på utvikling av fjellbygda

Først bygde hun opp et senter for avl og trening av islandshester. Så startet arbeidet med å utvikle nærbutikken som et servicesenter for hyttefolk og fastboende. Nå håper An-Magrit Morset Hegstad på rekordstor påskehandel i Stugudal.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent