Aktuelt
Kommunen kjøper service på nærbutikken

Fem nærbutikkar har fått avtale med Flora kommune om å ytre ekstra service og prøve ut kommunale tenester i butikken. Kommunen betaler 50.000 kr årleg for at lokalbutikken skal fungere som «kommunalt servicepunkt» for innbyggjarane.

Aktuelt
Dagligvareportalen blir skrinlagt

Det blir ingen statlig portal for sammenligning av dagligvarepriser. Regjeringen har stanset arbeidet med å utvikle en portal som skal gi oversikt over prisnivået i ulike butikker og dagligvarekjeder.  – Det blir for komplisert, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H).

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent