Aktuelt
Kommunen kjøper service av nærbutikken

Svenske kommunar inngår service-avtalar med lokale butikkar. Torsby kommune i Värmland betaler opptil 30.000 svenske kroner til fem nærbutikkar, for den service som dei gir til lokalsamfunnet. – Dette er god økonomi for kommunen, seier ordførar Ann-Katrin Järåsen i Torsby.

Aktuelt
Inge Ryan blir rådmann i Namsos

Merkurs styreleder, Inge Ryan, er tilsatt som prosjektleder og rådmann for den nye storkommunen i Namdalen. Ryan er i dag fylkesmann for Nord-Trøndelag.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent