Aktuelt
Viktig info om støtte for 2019

Skal du søkje om økonomisk støtte til utvikling av nærbutikken? No har Merkur lagt ut søknadskjema for ordningane med utviklingsstøtte og investeringsstøtte til nærbutikk og drivstoffanlegg.

Aktuelt
Merkur er ein del av Distriktssenteret

1. januar overtok Distriktssenteret forvaltinga av Merkur-programmet. Dei tre tilsette i sekretariatet har fått jobb i Distriktssenteret. Steinar Fredheim som leier Distriktssenterets avdeling i Sogndal, blir fagleg leiar for Merkur.   

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er ein del av Distriktssenteret.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent