Aktuelt
Skal du delta i Handle lokalt-kampanjen?

Har du gløymd å melde deg på Handle lokalt-kampanjen laurdag 20.oktober? Så langt har 200 nærbutikkar og bokhandlar gitt melding om at dei vil delta i lokalhandel-kampanjen.  I fjor deltok 375 butikkar, og målsettinga i år er å få med 400.

Aktuelt
40 prosent økning for butikken i Rømskog

Nytt og moderne butikklokale har gitt en voldsom økning i omsetningen for lokalbutikken på Rømskog. Nå har kjøpmann Dag Halvorsen ved Joker Rømskog fått Merkurs hederspris for Årets nærbutikk for Østlandet Sør.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent