Aktuelt
Vil utvide Merkurs mandat

- Kommunal og moderniseringsdepartementet bør utvide Merkurs mandat, som i dag dekker nærbutikker og bokhandler. Mandatet bør også gjelde kafé og pub. Merkur bør i bredere forstand være en samfunnsutvikler. Dette forslaget kommer fra Tankesmien Agenda som har lagt fram en rapport med forslag til politikk for gode liv i hele landet.

Aktuelt
Bli med på Handle lokalt-kampanjen

Laurdag 21.oktober blir det ny aksjonsdag for lokal handel. Alle Merkur-butikkar over heile landet blir inviterte til å delta i aksjonen. Slagordet for nærbutikk-dagen er «Handle lokalt – velg nærbutikken

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Bli med på kampanjen

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent