Aktuelt
Fikk tilbake offentlige innkjøp

Nærbutikken på Vassøy kan endelig juble. Nå får den lille butikken lov til å levere dagligvarer til skolen og barnehagen igjen. Etter tre års opphold har butikken endelig fått signert en ny kontrakt med Stavanger kommune om offentlige innkjøp.

Aktuelt
Dette er «Årets bokhandel»

Verdens nordligste bokhandel, Nordkyn bok og papir AS, har fått prisen «Årets bokhandel» for 2017. Gullboken blir hvert år delt ut av Den norske forleggerforeningen.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent