Aktuelt
400 butikkar i lokalhandel-kampanje

400 butikkar har meldt seg på Handle lokalt-kampanjen laurdag 20.oktober. Det er ny rekord for Merkur-programmet. Aldri tidlegare har så mange nærbutikkar slått eit slag for lokal handel.

Aktuelt
Merkur og Distriktssenteret blir ikke nedlagt

Både Merkur og Distriktssenteret skal fortsette som nasjonale, statlige organ. Dette går fram av stortingsmelding 6 «Oppgaver til nye regioner» som ble lagt fram av kommunalminister Monica Mæland i dag.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent