Aktuelt
Kommunalt bibliotek på nærbutikken

No kan du låne både nye og gamle bøker på nærbutikken. Butikken på Kvammen har starta med utlån av bøker, i samarbeid med det kommunale biblioteket i Askvoll.

Aktuelt
Sommarhandelen sikrar nærbutikk heile året

Utan sommarhandelen ville det vore vanskeleg å drive butikk i mange små bygder. Nærbutikken i Skjolden i Sogn tenar inn 43 prosent av den årlege omsetninga i løpet av sommaren.

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er ein del av Distriktssenteret.


Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent


Følg Merkur på nett

Er du interessert i bygdeutvikling og butikkutvikling? Merkur tilbyr gratis nyheitsbrev kvar månad. Du kan også følge Merkur på Facebook.