Aktuelt
Ingen pris-portal for dagligvarer

Det blir ingen pris-portal for dagligvarer. Forbrukerrådet har nå lansert en app med oversikt over alle dagligvarer i norske butikker, men portalen gir ikke informasjon om priser. Forbrukerne får bare oversikt over næringsinnhold og allergener.

Aktuelt
Søknads-stopp hos Merkur

Merkur må seie stopp for nye søknadar om investeringsstøtte for 2016. Kassa er i ferd med å gå tom, og restmidlane må reserverast til dei innsende søknadene som er under behandling. Nye søknader må vente til 2017.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar to støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne avKommunal- og regionaldepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.


Finn din Merkur-konsulent