Aktuelt
Kjører ut varer fra butikken på dugnad

Butikken på Nes Verk tilbyr gratis utkjøring av varer to ganger for uka. Nærbutikken har egen bil og hjemkjøringen skjer på dugnad. – Dette er et fabelaktig godt tilbud for de som trenger det, sier kommunalminister Monica Mæland.

Aktuelt
Her er det dialog mellom kommune og butikk

Kommune og nærbutikk har mykje å tene på eit tettare samarbeid. Askvoll kommune inviterte alle nærbutikkane til dialogmøte, der dei fekk møte ordførar, rådmann og fleire sentrale etatssjefar. – Eit konstruktivt og nyttig møte, seier Merkur-konsulent Ronny Mowatt.

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er ein del av Distriktssenteret.


Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg. Bokhandlane kan få utviklingsstøtte.


Finn din Merkur-konsulent


Følg Merkur på nett

Er du interessert i bygdeutvikling og butikkutvikling? Merkur tilbyr gratis nyheitsbrev kvar månad. Du kan også følge Merkur på Facebook.