- Merkur må være en statlig oppgave

- Merkur må være en statlig oppgave

Lurøy kommune i Nordland er svært kritisk til forslaget om å legge ned Merkur og flytte oppgavene til fylkeskommunen.  Kommunen krever at Merkur-programmet blir opprettholdt som en statlig ordning. Dette er den mest hensiktsmessige måten å sikre at små butikker i distriktene får faglig kompetanse, veiledning til utvikling og økonomisk bidrag, sier Lurøy formannskap.

Read More

Merkur-programmet i fare for nedlegging

Merkur-programmet i fare for nedlegging

Merkur-programmet kan bli nedlagt. Ekspertutvalet som har vurdert nye oppgåver til fylkeskommunane, foreslår at Distriktssenteret blir nedlagt og at fylkeskommunane får ansvaret for senteret sine oppgåver. Det kan bety at også Merkur blir nedlagt som landsdekkande tilbod for distriktsbutikkar, ettersom det er bestemt at Merkur skal vere ein del av Distriktssenteret.

Read More

Suldal kommune handlar lokalt

Suldal kommune handlar lokalt

Suldal kommune i Rogaland har signert avtale med fem nærbutikkar om offentlege innkjøp til skular og barnehagar. Kommunen har valt å handle lokalt i staden for å satse på ein interkommunal innkjøpsavtale, som legg til rette for leveransar frå store grossistar. – Vi har lagt vekt på nærleik til butikken og service, seier økonomirådgivar Ronny Mehus Rugland i Suldal kommune.

Read More