Suldal kommune handlar lokalt

Suldal kommune handlar lokalt

Suldal kommune i Rogaland har signert avtale med fem nærbutikkar om offentlege innkjøp til skular og barnehagar. Kommunen har valt å handle lokalt i staden for å satse på ein interkommunal innkjøpsavtale, som legg til rette for leveransar frå store grossistar. – Vi har lagt vekt på nærleik til butikken og service, seier økonomirådgivar Ronny Mehus Rugland i Suldal kommune.

Read More