Styret for Merkur-programmet

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnemnt eit programstyre for Merkur. Styret vedtar budsjett og har det overordna ansvaret for drifta av programmet. Styret har 6 møter pr. år.

Møteplan for 2017:  31.jan-1.febr., 7.mars, 11.mai, 28.-30.aug., 24.okt., 5.des.(møteplanen kan bli endra).

 

Inge Ryan liten ny.jpg

Styreleiar:
Inge Ryan
Prosjektleiar
Nye Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Tlf: 958 56 690
E-post: inge.ryan@namsos.kommune.no

Ingunn Laumann ny ny.jpg

Eva D. Husby:
Ordførar
Hasvik kommune
Postboks 43
9593 Breivikbotn
Tlf: 91 72 08 62
E-post: ordforer@hasvik.kommune.no

Kjell Arne Bjerklund ny.jpg

Kjell Arne Bjerklund
Kjededirektør
Joker
Kjøpmannshuset
Postboks 380 Skøyen
0213 Oslo
Tlf.: 917 03 930
Epost: kjell-arne.bjerklund@joker.no

John Karsten Hustveit
Dagleg leiar
Åkrafjordtunet
Teigland
5596 Markhus
Tlf: 916 89 377
537 71 480
E-post: post@akrafjordtunet.no

malene_aaram_vike

Gunta Venge
Dagleg leiar
Hellesøy landhandel
Hellesøyvegen 40
5334 Hellesøy
Tlf: 906 73 678
E-post: hellesoy@snarkjop.no

Sylvi-Berg-Holene red.gif

Sylvi Berg Holene
Rådgiver
Telemark fylkeskommune
Fylkeshuset
Postboks 2844
3702 Skien
Tlf.: 476 29 824
Epost: sylvi-berg.holene@t-fk.no

Aud Lundestad

Ingjerd Vestengen
Ass. kjedesjef
Coop Norge Handel
Østre Aker vei 264
0915 Oslo
Tlf. 416 71 101
Epost: ingjerd.vestengen@coop.no

Trine Stensen nær web.jpg

Trine Stensen
Adm. direktør
Bokhandlerforeningen
Øvre Vollgt. 15
0158 Oslo
Tlf. 950 60 117
Epost: trine@bokhandlerforeningen.no

Observatør: 

Judith-Kortgard red.gif

Judith Kortgård
Fagdirektør
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0030 Oslo
Tlf.: 905 85 496
Epost: judith.kortgard@kmd.dep.no