Styret for Merkur-programmet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnemnt eit programstyre for Merkur. Styret vedtar budsjett og har det overordna ansvaret for drifta av programmet. Styret har 6 møter pr. år.

Møteplan for 2019:  5.-6.febr., 3.april, 24.-26.juni, 4.sept., 23.okt., 4.des..(møteplanen kan bli endra).

Inge Ryan liten ny.jpg

Styreleiar:
Inge Ryan
Prosjektleiar
Nye Namsos kommune
Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
Tlf: 958 56 690
E-post: inge.ryan@namsos.kommune.no

Gunn Oveset lite for web.jpg

Gunn Ovesen
Rådgivar
Bogstadveien 5B
0355 Oslo
Tlf: 928 68 260
E-post: ovesengunn@gmail.com

Kjell Arne Bjerklund ny.jpg

Kjell Arne Bjerklund
Konsulent
Rostadvegen 25A
2385 Brummunddal
Tlf.: 917 03 930
Epost: kjbjer@outlook.com

RAgn

Ragnvald Storvoll
Dagleg leiar
Nordavind Utvikling
Tverrveien 1
9311 Brøstadbotn
Tlf: 905 31 848
E-post: ragnvald.storvoll@dyroy.kommune.no

malene_aaram_vike

Gunta Venge
Prosjektleiar
Snarkjøp Gruppen
Storhøyen 12
5334 Hellesøy
Tlf: 906 73 678
E-post: gunta@snarkjop.no

Ingjerd Vestengen red.jpg

Ingjerd Vestengen
Ass. kjedesjef
Coop Norge Handel
Østre Aker vei 264
0915 Oslo
Tlf. 416 71 101
Epost: ingjerd.vestengen@coop.no

Trine Stensen nær web.jpg

Trine Stensen
Adm. direktør
Bokhandlerforeningen
Øvre Vollgt. 15
0158 Oslo
Tlf. 950 60 117
Epost: trine@bokhandlerforeningen.no

Observatør: 

Judith-Kortgard red.gif

Judith Kortgård
Fagdirektør
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0030 Oslo
Tlf.: 905 85 496
Epost: judith.kortgard@kmd.dep.no