Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Nærbutikker blir lokale turistkontor
Person med borsjyrer utanfor burtikklokale. Foto.
TURISTVERT: Ass. butikksjef Tina Grande ved Joker Skaland skal formidle turistinfo etter avtale med kommunen i sommer. Foto: Privat

Nærbutikker blir lokale turistkontor

27. juni 2022

Senja kommune tilbyr turistinformasjon gjennom nærbutikkene denne sommeren. Seks Merkur-butikker har fått status som kommunale informasjonspunkt, med formidling av informasjon til turister både digitalt og gjennom kart og magasin.

Butikkene har også fått tilbud om et vertskapskurs i regi av Visit Senja Region og Innovasjon Norge.

Hver butikk får 10.000 kr i betaling for å ta på seg oppgaven med å ta ansvar for lokal informasjon til de mange turistene som besøker øya.

Kommunalt initiativ

Storkommunen Senja i Troms er med sine 14 nærbutikker Norges største Merkur-kommune. Kommunen ser på nærbutikkene som en grunnleggende del av samfunnsstrukturen og registrerer at butikkene i mange år har fungert som en uformell turistinformasjon for besøkende.

Nå har kommunen gått et steg videre og invitert alle butikkene til å gjøre avtale om å etablere kommunale informasjonspunkt. Seks av butikkene har så langt meldt sin interesse. Butikkene skal få informasjonsskilt med QR-kode som kan skannes med mobil slik at turistene kommer rett til nettsiden visitsenja.no med oversikt over alt som Senja byr på. Butikkene skal også formidle kart og et lokalt turistmagasin som blir utgitt både på norsk og engelsk.

Lokalt vertskap

Den kommunale satsingen på lokal turistinformasjon henger nøye sammen med ønsket om å utvikle turismen i Senja-regionen, gjennom planen «Senja by invitation».

– Vertskapsrollen er avgjørende for å gjennomføre «Senja by invitation». Selv om den overordnede vertskapsrollen ligger på Visit Senja Region og Senja kommune, ligger den viktigste vertskapsfunksjonen hos nærbutikkene, bedriftene og lokalsamfunnet som skal sikre gode opplevelser, sier rådmann Hogne Eidissen.

Butikk er reiseliv

Kjøpmann Morten Eriksen ved Joker Skaland på yttersia av Senja sier at lokalbutikken er første besøkspunkt for mange turister. Derfor må butikkene være bevisst på den rollen de har som lokalt vertskap.  Eriksen ser på familiens butikk som en reiselivsvirksomhet og har meldt seg inn i det lokale destinasjonsselskapet.

– Et godt vertskap stiller opp for turistene og skaper gode historier. Det betyr mye for den opplevelsen som turistene sitter igjen med. Det er veldig bra at kommunen nå både inviterer til samarbeid og skolering i vertskap, slik at vi framstår på lik måte, sier Morten Eriksen.

UTSIKT: Bergsbotn på Senja er et populært utsiktspunkt

Bedre informasjon

Senja kommune tror at samarbeidet med nærbutikkene både vil styrke butikkene og gi bedre informasjon til turistene der de ferdes. Målsettingen er å få større lokal verdiskaping, ved å få flere besøkende over flere dager.

Samarbeidsavtalen med nærbutikkene har status som et pilotprosjekt og skal evalueres etter sommersesongen. Dersom erfaringene blir gode, er det aktuelt å gå videre med et større utviklingsprosjekt. Målet er å utvikle en helhetlig, regional turistinformasjon.

Rådmannen ønsker å utrede videre samarbeid med nærbutikkene ved å etablere kommunale servicepunkt og samarbeidsavtaler, der turistinformasjon blir en av flere kommunale tjenester som butikkene tilbyr.

Viktige butikker

– For Senja kommune er det svært viktig å opprettholde dagligvarebutikkene i distriktene. Butikkene er en grunnleggende del av samfunnsstrukturen, en viktig sosial arena og en forutsetning for bygdenes bosettings- og næringsstruktur, skriver rådmann Hogne Eidissen i sin saksutredning til kommunestyret.

– Ved å kombinere butikkenes tilgjengelighet med kommunens behov, kan man sammen utvikle et godt servicetilbud, og turistinformasjon er et steg i retning av et formalisert samarbeid, la han til.

Her er «turist-butikkene»

Disse Merkur-butikkene i Senja har i sommer fått status som kommunale turistkontor:

Joker Gibostad

Brødrene Karlsen, Husøy

Nærbutikken Fjordgård

Joker Skaland

Matkroken Gryllefjord

Joker Stonglandseidet

Dyrøy kommune har også koplet seg på prosjektet og etablert samarbeidsavtale med en butikk