Vare-levering er god butikk

Coop Vegmo i Sparbu økte omsetninga med 23 prosent i fjor. Levering av varer til hjem og institusjoner står for en stor del av salget. Redusert svinn i butikken har gitt bedre lønnsomhet.

«MATKASSE»: Per Arne Storstad pakker og kjører ut varer som medarbeider Marthe Sværd slår inn. I bakgrunnen daglig leder Evelyn Storstad. Foto: Leif Arne Holme, Adresseavisen.

Når du har vel fire millioner kroner i omsetning i utgangspunktet, er en omsetningsøkning på over en million kroner svært god butikk. Coop Vegmo i Nord-Trøndelag har fått svært god effekt av å delta i Merkurs kompetanseprogram.

Den lille butikken ved Leksdalsvatnet fikk en større salgsvekst enn noen andre samvirkelag i Trøndelag, i følge en oversikt som Adresseavisen har laget.

Den største økningen kom fra av salg og formidling av landbruksvarer for Felleskjøpet, i tillegg til økt salg av vanlige butikkvarer. Total omsetning i 2014 kom opp i 5,4 mill. kr.

– Det er jo artig å holde på når man ser at man får noe igjen, sier daglig leder Evelyn Storstad i Coop Vegmo til Adresseavisen.

Har jobbet kreativt

Coop Vegmo har vært opptatt av å redusere svinnet og tenke nytt når det gjelder inntekter. Det siste året har en av de ansatte gjennomført Merkurs kompetanseprogram, med opplæring i godt kjøpmannskap og målrettet rådgivning.  Det har gitt konkrete resultater i form av mye lavere svinn, 50 000 kr i økt salg på frukt og grønt – og større bruttofortjeneste.

– Det er mye for en så liten butikk som vår, kommenter Evelyn Storstad.

- Butikken har jobben veldig bevisst både med frukt og grønt og med vareplassering.  Resultatet har blitt både flere kunder og større salg pr. kunde, sier Merkur-konsulent Stig Olsson som har ledet kompetanseprogrammet.

Omfattende vare-levering

Coop-butikken i utkanten av Steinkjer har også utviklet sin egen variant av matkasse: Hjemlevering og levering av matvarer til institusjoner som skoler, barnehager og sykehjem.

– Vi startet for tre-fire år siden, og det er blitt ganske populært. Det har alt å si for å få ned svinnet når vi kan bestille varer ut fra bestillinger og få større forutsigbarhet i vareutskiftingen. Det er litt jobb med det, men det er greit når vi ser at det går godt, sier Evelyn Storstad.