Opplysningsskilt gjør butikken mer synlig

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Tips og råd  ›  Profilering  ›  Opplysningsskilt gjør butikken mer synlig

Opplysningsskilt gjør butikken mer synlig

Merkur-programmet har fått utviklet et stort opplysningsskilt som forteller om hva for tjenester som finnes i butikken.

Fleire distriktsbutikker har sett opp store skilt som informerer nye kunder om hvilke tjenester eller tilleggsfunksjoner butikken tilbyr. Det kan være alt fra post og tipping til kaffikrok og fiskekort.

Opplysningsskiltene blir skreddersydd for hver butikk, slik at kjøpmannen selv kan bestemme hva for tilbud eller tjenester han vil informere om. Skiltet har plass til opptil ni forskjellige tjenester eller aktiviteter. Kjeden sin logo kan også være med, på toppen av skiltet.

Butikkskiltene er utviklet gjennom samarbeid mellom Merkur-programmet og Embla reklamebyrå i Haugesund. De første skiltene var laget med utgangspunkt i ei tre-ramme. Dagens skilt er bygt opp på aluminiums-ramme og blir levert ferdig sammensatt.

Det er også utviklet et nyttt ensidig skilt, som kan festes på husvegg. Begge skiltene er 3,0 meter høyt og 1,0 meter bredt. Men det er mulig å bestille andre størrelser, etter avtale.

Du kan søke Merkur-programmet om investeringsstøtte til skilt, innenfor det regelverket som gjelder for støtte-ordningene.

Opplysningsskilt

Butikkskiltene er utformet i samarbeid med kjeder og veistyresmakter. Det er ikke nødvendig å spørre veistyresmakter eller kommune om tillatelse til oppsetting, dersom skiltet ikke er rettet mot vegtrafikanter eller er synlig for trafikantene.

Dersom skiltet skal plasseres ved offentlig vei eller slik at det blir synlig for trafikanter, må det søkes om tilllatelse etter Veiloven § 33. Veistyresmaktene må da vurdere om skiltet utgjør en fare for trafikken. Reklamebyrået som leverer skiltet, kan gi råd om plassering.

– Dette er ikke reklameskilt, men opplysningsskilt. Hovedregelen er at skiltet skal plasseres ved butikken, ikke ved hovedveien, sier Tor Håland i Embla reklamebyrå.

Produktbeskrivelse

Standard frittstående Merkur-skilt

Rammekonstruksjon aluminium firkantrør 100 x 50 mm. Sveiset sammen av beste aluminiums sveis.
Skiltbredde 1000 mm. Skilthøyde 3000 mm.
Fot/festeanordning 8 x 150 x 300 mm. 4 hull 13 mm.
Skiltplate 2 mm. Aluminium. Brennlakert.
Folie/tekster 3M permanent folie. 7 års kvalitet.

Pris kr. 22.000 eks mva. inkl. korrektur (2020)
I tillegg kommer fraktkostnader, ca.2.500-4000 kr med Bring.

Ensidig Merkur-skilt for feste på vegg

Skiltbredde 1000 mm. Skilthøyde 3000 mm.
Pris kr 7.500 eks mva inkl. korrektur (2020)
I tillegg kommer fraktkostnader, ca.2.500-4000 kr med Bring.

Kontaktinfo:
Embla Reklamebyrå
Flathauggt. 34
5523 Haugesund

Tor Håland
Tlf. 93 43 80 50
Epost: post@embla-reklame.no eller tor@embla-reklame.no