Profilering

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Tips og råd  ›  Profilering

Slik kan butikken profileres

Har du fått Merkur-skilt på butikken? Vi tilbyr et skilt ved inngangsdøra som forteller at butikken deltar i Merkur-nettverket, pluss en flyer som informerer om hva Merkur står for.

Merkur tilbyr ulike former for profilering av nærbutikken, i samarbeid med kjedene.

Formålet med profileringen er å synliggjøre Merkur-programmet som en hjelper for distriktsbutikkene. Vi ønsker at Merkur-merket skal fungere som et kvalitetsmerke. Kundene skal se at kjøpmannen er utviklingsorientert – og kjøpmannen skal bli enda mer bevisst på sin rolle som lokal utviklingsaktør.

Merkur er godt kjent blant kjøpmenn som deltar i nettverket. Men programmet er lite kjent for kundene som nyter godt av den servicen som disse butikkene gir.

Alle Merkur-butikker får tilbud om et akrylskilt på 145×145 mm som skal plasseres på husveggen, ved inngangsdøra. Alternativt kan vi tilby et klistremerke på inngangsdøren.

Det er gjort avtale med Kjøpmannshuset om at Joker-butikkene skal ha en Merkur-logo i totempålen ved inngangsdøra, som en del av kjedens nye profilprogram. Logoen blir levert av Kjøpmannshuset.

I tillegg til utvendig profilering er det trykt opp en flyer som informerer om Merkur og den rollen som Merkur spiller når det gjelder utvikling av butikk og lokalsamfunn. Flyeren skal ligge i kaffekroken eller ved kassen, slik at kundene kan finne den.

Vil du ha Merkur-skilt og flyer?

Merkur tilbyr gratis profilmateriell

Opplysningsskilt om butikk-tjenester

Merkur har i samarbeid med et reklamebyrå fått utviklet et stort opplysningsskilt som forteller hva slags tjenester som finnes i butikken.

Skiltet kan utformes på ulike måter, slik at du selv bestemmer hva for tilbud eller tjenester du vil informere om. Opplysningsskiltet har plass til opptil ni forskjellige tjenester eller aktiviteter.

Kjeden sin logo kan være med, på toppen av skiltet. Noen butikker har valgt å lyssette skiltet, slik at det blir synlig også på kveldstid.

Standard-skiltet er laget som en rammekonstruksjon i aluminium og har en høyde på tre meter. Det finnes også et alternativ med ensidig skilt, som kan festes på husvegg.

Har du behov for Merkurs logo?

Her kan du laste ned logoen vår, både i bredde-format og i kvadratisk format.


Logo breidde: PDF til ustkrift, PNG til digital bruk

Logo kvadrat: PDF til utskrift, PNG til digital bruk