Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Mye å spare på enøktiltak i butikken
Bilde for Mye å spare på enøktiltak i butikken
PILOT: Joker Bjelland har fått en kraftig reduksjon i strømforbruket etter å gjennomført flere enøktiltak.

Mye å spare på enøktiltak i butikken

16. februar 2023

Distriktsbutikkene kan spare mye penger på enøktiltak. Joker Bjelland i Lindesnes har halvert strømforbruket og vil få en ytterligere reduksjon når det planlagte solcelle-anlegget på taket kommer i drift.

10 Merkur-butikker i Agder deltok i 2022 i pilotprosjekt for strømsparing. Butikkene fikk kartlagt strømforbruket og fikk laget en plan for energiøkonomisering, i samarbeid med konsulentselskapet Enøk Total.

Rapporten fra prosjektet viser at både små og store enøktiltak gir god lønnsomhet. Men mange av butikkene i Sør-Norge som har slitt med rekordhøye strømpriser over lang tid, har ikke økonomi til å gjennomføre store investeringer i enøk. Butikkene er langt på veg avhengig av investeringsstøtte gjennom Merkur-programmet.

God effekt

Joker Bjelland i Lindesnes kommune fryktet kroken på døren da strømprisene steg mot ukjente høyder i fjor. Men allerede på vårparten begynte butikken å gjennomføre målbevisste enøktiltak, som ikke krevde de største investeringene. Temperaturen i butikken ble regulert og takbelysningen ble redusert, ved at annethvert lysstoffrør ble fjernet. I neste fase ble taklys byttet ut med LED. Og til sist ble det satt inn nytt kjøleutstyr.

ENØK-tiltakene på Bjelland viste seg å gi god effekt. Strømforbruket pr. måned ble gradvis redusert. Strømforbruket for desember ble nesten halvert, sammenlignet med forbruket i årene 2019-21.

INNSPARING: Gul linje i grafen viser hvor mye strømforbruket har blitt redusert i 2022.

Solceller på taket

Nå planlegger butikken å montere solceller på butikk-taket. Enøk Total har prosjektert et anlegg som kan produsere 53.000 kWh pr. år. Det betyr i praksis at butikken kan få dekket inn 24 prosent av energibehovet sitt fra egne solceller.

Joker-butikken har fått 448.000 kr investeringsstøtte fra Merkur til solceller, varmepumpe, leddlys og andre enøktiltak. Butikken, som er eid av bygda,  har også fått 270.000 kr fra kraftfondet for Lindesnes kommune og 90.000 kr fra Bjelland Næringsutvikling.

Enøk Total regner med at alle enøktiltakene vil kunne gi en innsparing på over 200.000 kr årlig, gitt en energipris på 200 øre kWh.

Mange tiltak

Alle de 10 butikkene som deltok i enøk-prosjektet, har fått kartlagt energibruk og potensiale for innsparing.   Noen av butikkene har gjennomført større investeringer, andre har ikke kommet så langt ennå. Gjennomsnittlig strømforbruk er redusert med 12 prosent, sammenlignet med 2021.

Rapporten fra prosjektleder Roy Michaelsen anbefaler at Merkur-butikker som vil satse på enøk, starter med enkle tiltak som bytte til leddlys, erstatning av åpne kjøle- og frysedisker med nye plugin-disker med dører eller lokk, styring av ventilasjon og innetemperatur, nattsenking, endring av temperatur i øl/brus-skap og installasjon av varmepumper for oppvarming og kjøling. Kostnadene med slike tiltak vil kunne spares inn på 1-3 år.

Solceller på tak medfører større kostnader, men er likevel lønnsomme med en nedbetalingstid på 3-5 år dersom butikken får tilskudd fra Merkur.