Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Får solceller på butikk-taket
Illustrasjon av tak med socelle panel.
SOL-ENERGI: Slik kan det monteres solcelle-panel på et butikk-tak. Faksimile: Søknad om investeringsstøtte

Får solceller på butikk-taket

29. september 2022

Flere nærbutikker satser på solcelle-anlegg på taket for å få ned strømutgiftene. Fem butikker har så langt fått investeringsstøtte fra Merkur til slike investeringer. – Dette er en måte vi kan hjelpe butikkene i en svært krevende tid med ekstra store utgifter til strøm, sier avdelingsdirektør Steinar Fredheim i Distriktssenteret.

Høye strømpriser skaper store utfordringer for små nærbutikker i Sør-Norge. Mange kjøpmenn teller på knappene og lurer på hvor lenge de kan holde oppe driften.

Lønnsom investering

Flere nærbutikker ønsker å investere i solcelle-anlegg på taket for å få ned kostnadene. Butikker som er innenfor regelverket for støtteordningene, kan få opptil 75 prosent støtte til slike investeringer.

– Strømutgiftene har økt 3-5 ganger. Derfor må vi se på alternativer. Per nå ser solcellepanel ut til å være innspart innen 2,5 år, sier Eksingedal Snarkjøp i sin søknad til Merkur.

– Vi gjør det vi kan for å bli selvforsynt med strøm. Vi må snu hver stein for å få økonomien til å gå rundt, sier Jarle Kvaløy ved Imsland Landhandel i sin søknad.

– Strømprisene har blitt en stor belastning for butikken. Solcelleanlegg er fornuftig og bra investering, som vil hjelpe butikken i lang tid framover, og til tider vil butikken være sjølforsynt med strøm, sier Ole Skjelnes ved Varaldsøy Handel.

Kan selge strøm

Butikkene legger opp til å dekke taket som vender mot sør, med solcellepaneler. I perioder på året med stor strømproduksjon og lite forbruk, vil butikkene kunne selge overskuddstrøm via nettet. I andre deler av året med stort forbruk, vil de fortsatt måtte kjøpe strøm fordi solcellene ikke gir nok strøm.

Flere firma tilbyr prosjektering av solcelleanlegg, med oversikt over potensiale for strømproduksjon, kostnader og grad av lønnsomhet.

Kommunal støtte

En av Merkur-butikkene har fått kommunal støtte til solcelle-anlegg. Det gjelder Eksingedalen Snarkjøp i Vaksdal, som har fått tilsagn om opptil 140.000 kr fra kommunens næringsfond til energiøkonomisering. Tilskuddet omfatter både solceller på taket og nye plug-in-disker.

Kommunedirektøren i Vaksdal har i sin tilråding til politikerne lagt vekt på at butikken er et viktig knutepunkt i Eksingedalen og viktig for å opprettholde bosettingen.

Kraftkommuner som Sirdal og Kvinesdal har valgt å gi kommunal strømstøtte til næringslivet. I disse kommunen kan lokale butikker søke om støtte på lik linje med andre. Coop Sørvest fikk knapt en million kroner i kommunal støtte til sine fire dagligvarebutikker i kommunen.

Informerer KDD

– Vi har stor forståelse for bekymringene og utfordringene mange butikker har når de får enorme strømrekninger, sier Steinar Fredheim, som har ansvar for forvaltningen av Merkur-programmet i Distriktssenteret.

Merkur-programmet har ikke mulighet for å gi driftsstøtte til butikker som sliter med strømprisene, innenfor det regelverket som gjelder for støtteordningene. Men søknader om støtte til enøktiltak blir prioritert ved fordeling av investeringsstøtte.

Distriktssenteret jobber tett opp mot Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som eier Merkur-programmet, for å holde dem orientert om den alvorlige strømsituasjonen og foreslå tiltak som kan hjelpe butikkene.

Oppdatert: 03.30.2022

Ikonet information-sign
Får Merkur-støtte til sol-energi


Eksingedalen Snarkjøp, Vaksdal

Årsproduksjon: 7.200 kWh/år (total)
Pris: ca. 240.000 kr

Joker Bjelland, Lindesnes

Årsproduksjon: 64.000 kWh/år (total)
Pris: ca. 900.000 kr

Varaldsøy Handel, Kvinnherad

Årsproduksjon: 9.100 kWh/år (total)
Pris: ca. 235.000 kr

Feste Nærkjøp, Alver

Årsproduksjon: 21.000 kWh/år (total)
Pris: ca. 270.000 kr

Gamvik Handel, Gamvik

Årsproduksjon: 22.000 kWh/år (total)
Pris: ca. 350.000 kr

 

I tillegg har Merkur-programmet fått to søknader til behandling. Disse er planlagt å ha en produksjon på rundt 20 000 kWh/år