Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Grue, Gamvik og Nordmela ble piloter
Stort og gammelt butikkbygg. Foto.
GRUE FINNSKOG: Butikken på Svulrya får ekstra drahjelp fra Merkur for å utvikle et framtidsrettet butikk- og servicetilbud. Foto: Chris Nyborg

Grue, Gamvik og Nordmela ble piloter

15. september 2022

Tre distriktsbutikker er plukket ut til å delta i pilotprosjektet for utvikling av framtidas nærbutikk. Joker Grue Finnskog, Gamvik Handel og Nordmela landhandleri og kafe ble vinnerne etter at Distriktssenteret hadde vurdert 17 søknader fra ulike deler av landet.

De tre butikkene skal utvikle modeller for et bærekraftig tjenestetilbud som er tilpasset behov og muligheter i sitt lokalsamfunn.

Butikkene skal jobbe tett sammen med andre lokale aktører, kommuner og butikkjeder for å komme fram til nye måter å drive butikk på, der nærbutikken er et av flere tilbud i et bygdesenter.

Innovative løsninger

Butikken skal også jobbe sammen med DOGA (Design og Arkitektur Norge) og lokale design- og arkitekturteam. Målsettingen med prosjektet er å finne nye og innovative løsninger på framtidas tjenester med nærbutikken i sentrum.

De tre butikkene har ulike utfordringer og ulike tanker om hvordan butikken kan utvikles. I løpet av prosjektperioden skal hver pilot skal ha utviklet en modell for et lønnsomt og attraktivt tjenestetilbud, og komme fram til en detaljert beskrivelse av et konsept for en bygningsmessig løsning.

Når pilotprosjektet er ferdig, kan butikken gå videre og gjennomføre bygging, ombygging eller andre fysiske tiltak som er nødvendig for å gjennomføre planene sine.

Det er etablert samarbeid med SIVA og Husbanken med tanke på finansiering av bygge-konsepter som blir utviklet gjennom prosjektet.

Framtidas nærbutikk

Det er en viktig målsetting at ideer som blir utviklet i prosjektet og forslag til løsninger skal formidles, deles og kunne brukes av andre lokalsamfunn med tilsvarende utfordringer andre steder i landet. Dette gjelder ikke minst de 13 andre butikkene som søkte om å få delta i pilot-prosjektet.

Pilotprosjektet «Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget» skal ha sin første samling i slutten av september og blir avsluttet i 2023. Aina Sofie Brox i Distriktssenteret er engasjert som prosjektleder.

Ikonet information-sign
Her er de tre pilot-butikkene

Joker Grue Finnskog

Joker Grue Finnskog er en tradisjonsrik nærbutikk i Innlandet, nær svenskegrensa. Butikken trenger å tilpasse varesortiment og servicetjenester til dagens kundebehov, handlemønster og turiststrøm, samtidig som de vil ta vare på sin identitet og historie.

Butikken har lagt opp til et tett samarbeid med kommunen og reiselivsaktører, slik at butikkens utvikling blir en del av kommunens arbeid med stedsutvikling.

Gamvik Handel

Gamvik Handel i Finnmark har hatt en positiv utvikling i takt med utviklingen på fiskebruket. Lokalsamfunnet har utfordringer med eldre befolkning, integrering av arbeidsinnvandrere, behov for arbeidskraft og nedlegging av viktige tjenester.

Butikken ønsker å utvikle et «lokalsamfunnsverksted» i samarbeid med andre lokale aktører, der folk kan skape et sterkere fellesskap og et mer robust og stabilt lokalsamfunn.

Nordmela landhandleri og kafe

Nordmela landhandleri og kafe på Andøy i Nordland ligger i en omstillingskommune som har fått næringsutfordringer etter nedlegging av flystasjon – samtidig som kommunen også ser store muligheter i form av nye næringer og arbeidsplasser.

Butikken ønsker å utforske hvordan man kan koble ulike næringsaktører rundt nærbutikken og tilrettelegge for et internasjonalt arbeidsliv i et lite lokalsamfunn, i samarbeid med kommunen.

Vil du vite mer om pilotprosjektet?

Her kan du finne mer informasjon om “Framtidas nærbutikk”