Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget

Merkur-programmet  ›  For nærbutikk  ›  Tips og råd  ›  Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget

Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget

Hvordan blir framtidas nærbutikk? Hva må til for å utvikle et levende og bærekraftig bygdesenter med et variert tilbud av tjenester og aktiviteter i og rundt lokalbutikken. Dette ønsker Merkur-programmet og Distriktssenteret å finne ut av gjennom pilotprosjektet “Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget”.

GRUE FINNSKOG: Deltakerne i prosjektet hadde sin første samling på Svulrya på Finnskogen.

Tre distriktsbutikker fra ulike deler av landet er plukket ut til å delta i pilotprosjektet. Joker Grue Finnskog (Innlandet), Gamvik Handel (Finnmark) og Nordmela landhandleri og kafe (Nordland) ble valt ut etter at  Distriktssenteret hadde vurdert 17 søknader fra Merkur-butikker som ønsket å delta.

De tre butikkene skal utvikle modeller for et bærekraftig tjenestetilbud som er tilpasset behov og muligheter i sine lokalsamfunn. Butikkene skal jobbe tett sammen med andre lokale aktører, kommuner og butikkjeder for å komme fram til nye måter å drive butikk på, der nærbutikken er et av flere tilbud i et bygdesenter.

Merkurbutikkene er allerede velferdssentraler i sine lokalsamfunn, med en rekke tjenester i tillegg til dagligvarer. Framtida krever at vi tenker nytt, og imøtekommer nye utfordringer med ytterligere nedgang i folketall. Målet med prosjektet er å løfte fram små steder som forbilder i utviklingen av framtidas lokalsamfunn med nærbutikken i sentrum

Innovative løsninger

Butikken skal også jobbe sammen med og få faglig støtte fra DOGA (Design og Arkitektur Norge) og lokale design- og arkitekturteam. Målsettingen med prosjektet er å finne nye og innovative løsninger på framtidas tjenester med nærbutikken i sentrum.

De tre butikkene har ulike utfordringer og ulike tanker om hvordan butikken kan utvikles. I løpet av prosjektperioden skal hver pilot skal ha utviklet en modell for et lønnsomt og attraktivt tjenestetilbud, og komme fram til en detaljert beskrivelse av et konsept for en bygningsmessig løsning.

Når pilotprosjektet er ferdig, kan butikken gå videre og gjennomføre bygging, ombygging eller andre fysiske tiltak som er nødvendig for å gjennomføre planene sine.

Det er etablert samarbeid med SIVA og Husbanken med tanke på finansiering av bygge-konsepter som blir utviklet gjennom prosjektet.

Dele kunnskap

Det er en viktig målsetting at ideer som blir utviklet i prosjektet og forslag til løsninger skal formidles, deles og kunne brukes av andre lokalsamfunn med tilsvarende utfordringer andre steder i landet. Dette gjelder ikke minst de 13 andre butikkene som søkte om å få delta i pilot-prosjektet.

Pilotprosjektet «Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget» hadde sin første samling i september 2022 og blir avsluttet i 2023. Seniorrådgiver Aina Sofie Brox i Distriktssenteret er engasjert som prosjektleder.

Ikonet cart
Her er pilot-butikkene

Joker Grue Finnskog

Joker Grue Finnskog er en tradisjonsrik nærbutikk i Innlandet, nær svenskegrensa. Butikken trenger å tilpasse varesortiment og servicetjenester til dagens kundebehov, handlemønster og turiststrøm, samtidig som de vil ta vare på sin identitet og historie.

Butikken har lagt opp til et tett samarbeid med kommunen og reiselivsaktører, slik at butikkens utvikling blir en del av kommunens arbeid med stedsutvikling.

Gamvik Handel

Gamvik Handel i Finnmark har hatt en positiv utvikling i takt med utviklingen på fiskebruket. Lokalsamfunnet har utfordringer med eldre befolkning, integrering av arbeidsinnvandrere, behov for arbeidskraft og nedlegging av viktige tjenester.

Butikken ønsker å utvikle et «lokalsamfunnsverksted» i samarbeid med andre lokale aktører, der folk kan skape et sterkere fellesskap og et mer robust og stabilt lokalsamfunn.

Nordmela landhandleri og kafe

Nordmela landhandleri og kafe på Andøy i Nordland ligger i en omstillingskommune som har fått næringsutfordringer etter nedlegging av flystasjon – samtidig som kommunen også ser store muligheter i form av nye næringer og arbeidsplasser.

Butikken ønsker å utforske hvordan man kan koble ulike næringsaktører rundt nærbutikken og tilrettelegge for et internasjonalt arbeidsliv i et lite lokalsamfunn, i samarbeid med kommune

Vil du vite mer om pilotprosjektet?

Her kan du finne mer informasjon om “Framtidas nærbutikk”