Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Får datahjelp på nærbutikken
Bilde for Får datahjelp på nærbutikken
DEN GODE HJELPER: Kjøpmann Lisa Myklebust hjelper en kunde med et mobil-problem. Foto: Privat

Får datahjelp på nærbutikken

16. oktober 2023

Nærbutikken er kommunens forlenga arm i Kinn kommune. Der får innbyggerne hjelp til alt fra å finne busstider til å ta utskrifter fra mobiltelefonen.

I 2018 inngikk fem nærbutikker en avtale med daværende Flora kommune om å bli kommunale servicepunkt. Det skjedde etter at kommunen og butikkene hadde deltatt i Merkur-programmets pilotprosjekt for tettere samarbeid mellom kommune og butikk.

Avtalen ble videreført ved opprettelsen av nye Kinn kommune i 2020. Samtidig ble det lagt mer vekt på at butikken kunne tilby datahjelp til innbyggere med svak digital kompetanse. Kommunen koplet seg opp mot KS-prosjektet Digihjelpen.

Oversikt og omsorg

Lisa Myklebust og Hildur Sørdal er daglige ledere av hver sin lokalbutikk. De har alltid hatt god oversikt og omsorg for kundene sine – er det noen som ikke kommer innom for å handle som vanlig, blir de etterlyst.

– Vi hjelper til med smått og stort. Det kan være radioer som ikke fungerer eller andre som har behov for større skrift på mobilen. Vi har hjulpet kundene i mange år, så forskjellen er at rollen er utvidet og formalisert. Kommunen ser oss, da er det enklere å gi hjelp til innbyggerne, sier Hildur i et intervju med Kommunespeilet hos KS.

Utenfor butikkene er det et skilt der det står «Kommunalt servicepunkt», og i butikken er det en skranke der innbyggerne kan stille spørsmål.  På en digital tavle inne i butikken ruller nyheter og informasjon fra kommunen.

Populært tilbud

Lokalavisa skrev om servicepunktet da det kom. Tilbudet har blitt godt tatt imot, selv om mange innbyggere har digital vegring.

– Mange eldre blir livredde bare de hører ordet data. Men når selv jeg klarer å få det til, så klarer de fleste å få det til, det er ikke så vanskelig, sier Hildur Sørdal.

– I Norge bor vi på den ytre øy til den dypeste dal, det sier seg selv at kommunen ikke kan nå ut overalt, da kan butikkene hjelpe. Vi er alltid tilgjengelig, påpeker Hildur.

– Det har blitt en snakkis. Kommunen når ut til deg og innbyggerne føler at de blir sett, sier Lisa Myklebust til Kommunespeilet.

SERVICEPUNKT: Kjøpmann Hildur Sørdal og ordfører Ola Teigen da butikken fikk status som kommunalt servicepunkt.

Veien videre

Denne høsten skal kommunen og butikkene videreutvikle tilbudet og fornye avtalen. Kompetanseheving av dem som gir veiledning, står på blokka, i tillegg til å få system på taushetserklæringer.

– Vi har også en jobb å gjøre med å markedsføre tilbudet. Vi må tenke nytt, vanlige digitale kanaler funger dårlig når målgruppa ikke er digitale, sier Kristin Maurstad som er rådgiver i Kinn kommune.

Kristin Maurstad sier på KS sin nettside at kommunen er veldig takknemlig for arbeidet butikkene gjør.

– Butikkene ligger i øysamfunn, eller langt fra kommunesenteret, der kommunen ikke har institusjoner der vi treffer innbyggerne våre. Butikkene fungerer som vårt servicetorg og kommunens forlengede arm, sier Kristin.

I samarbeidsavtalen mellom kommunen og butikkene står det også at butikkene skal fungere som en møteplass for innbyggerne i en krisesituasjon.

Enklere å be om hjelp

Etter at butikkene inngikk samarbeid med kommunen, opplever de at flere innbyggere spør om hjelp.

– Det er flere som ikke har spurt før, som gjør det nå. Tidligere var det nok en del som kviet seg, som kanskje ikke ville være til bry. Nå når vi er et servicepunkt, er det lettere å be om hjelp, sier Lisa Myklebust.

PC-LÅN: Butikken tilbyr kundene å bruke pc som står i butikken.

Butikken skal blant annet tilby helsefremmende aktiviteter, ha låne-pc, hjelpe innbyggere med å komme i kontakt med kommunen og tilby digital hjelp til innbyggere og turister. For dette får butikkene litt støtte fra kommunen.

I tillegg samarbeider de med hjemmesykepleien og hjelper til med vareutlevering.

– Når vi kjører ut varer treffer vi mange. Det hender at vi ser personer som skulle hatt hjemmehjelp eller mer oppfølging fra kommunen, da gir vi beskjed, sier Hildur Sørdal.

LES MER:

Slik kan du få serviceavtale med kommunen

Slik kan kommune og nærbutikk samarbeide