Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Ny teknologi har gitt butikken kraftig vekst
Nyhetsreporter i TV2. Foto.
SUKSESS: Eksingedalen Snarkjøp var fått 50 prosent økning i omsetningen etter overgang til digitale løsninger. Faksimile: TV2-nyhetene.

Ny teknologi har gitt butikken kraftig vekst

26. april 2021

Fleksible åpningstider ved bruk av ny teknologi har gitt nærbutikker i Distrikts-Norge en omsetningsvekst på over 40 prosent. – Digitalisering kan gi helt nye vekstmuligheter, og hindre at små lokalbutikker legges ned, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

De åtte nærbutikkene som deltok i Merkur-programmets pilotprosjekt med døgnåpen drift og delvis selvbetjening, fikk 34 prosent flere kunder og en økning i omsetningen på 49 prosent, sammenlignet med året før.

Det viser en fersk rapport om pilotprosjektet. Dersom vi justerer for prisstigning og økt dagligvareomsetning som følge av pandemien, har ny teknologi og ny driftsform gitt en netto omsetningsvekst på 33 prosent og bedre lønnsomhet.

SE TV2-reportasjen: Hege tok uvanlig grep da hun overtok bygdas nærbutikk

Et bedre tilbud

Rapporten viser at kundene er begeistret over de utvidede åpningstidene. De opplever det som enkelt og trygt å handle i en butikk med selvbetjente kasser, og anbefaler gjerne butikken til andre. Eldre kunder har også tatt godt imot nye og digitale løsninger.

– Nærbutikken spiller en veldig viktig rolle i små lokalsamfunn, og bidrar til å skape levende bygder rundt omkring i landet. Dette prosjektet har vist at digitalisering kan gi et bedre tilbud til kundene i distriktsbutikkene, gjøre hverdagen for kjøpmannen bedre – og sikret butikktilbudet i bygder der butikken kanskje kan stå i fare for å forsvinne, sier Helleland.

Åtte pilotbutikker

Åtte butikker fra tre forskjellige kjeder har deltatt Merkur-programmets forsøk med ny teknologi. Butikkene har hatt ordinær betjening i vanlig åpningstid. Samtidig har den teknologiske løsningen gjort det mulig å utvide åpningstiden uten å måtte tilsette flere medarbeidere.

Butikkene har fått et system for adgangskontroll der kunden identifiserer seg ved hjelp av bankkort eller mobilapp. Videokamera følger med på hva du gjør i butikklokalet. Dersom kunden får problemer med skanning eller andre ting, kan han kommunisere med kjøpmannen via høyttaler og kamera ved kassen. Support kan også fjernstyre kassen, om det skulle være behov for det.

– Dette viser hvilke muligheter som finnes når man utnytter digitaliseringen på en god måte. Jeg tror mange av de store butikkjedene vil la seg inspirere av det som har skjedd i disse små bygdebutikkene, og at dette vil gi ringvirkninger langt utover Bygde-Norge, sier Helleland.

Kan søke om støtte

Gode erfaringer fra pilotprosjektet har ført til at mange distriktsbutikker nå ønsker å investere i ny teknologi for å kunne utvide åpningstidene. Flere Merkur-butikker har gitt signal om at de ønsker å satse på digitalisering i tiden framover.

Styret for Merkur-programmet har nå besluttet at Merkur-butikker som kommer inn under gjeldende regelverk når det gjelder omsetning og avstand til neste butikk med mer, kan søke om økonomisk støtte for å investere i nødvendig teknologi for å kunne utvide åpningstidene.

NB:
Butikker som ønsker å satse på digitalisering av butikken, må ta kontakt med sin Merkur-konsulent før det blir sendt søknad til Merkur. Merkur-konsulenten vil gi råd til butikken og kvalitetssikre søknaden, i samarbeid med den aktuelle kjeden.

Fakta om digital butikk:

  • Åtte nærbutikker fra tre ulike kjeder har deltatt i et nasjonalt pilotprosjekt i regi av Merkur-programmet.
  • Butikkene har gjort forsøk med ny teknologi som har gjort det mulig å innføre fleksible åpningstider og delvis selvbetjening.
  • Følgende butikker har deltatt i forsøket: Lyngdal Landhandel, Flesberg, Svatsum Samvirkelag, Gausdal, Åmdals Verk Daglegvare, Tokke, Tufsingdal Landhandel, Os, Eksingedalen Snarkjøp, Vaksdal, Herand Landhandleri, Ullensvang, Coop Prix Nedre Eggedal, Sigdal og Coop Marked Folkestad, Volda.
  • Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Programmet er en del av Distriktssenteret.

Kilde: Prosjektrapport “Fleksible åpningstider med ny teknologi

Vil du vite mer?
Her er Merkurs temaside om digital butikk