Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Turist-toalett og bossdunk på nærbutikken
Person utafor toalett. Foto.
AVTALE: Butikken på Östmark tilbyr turistene toalett og dunk for søppel-levering, etter avtale med kommunen.

Turist-toalett og bossdunk på nærbutikken

28. juli 2017

Populære turistområder har store problemer med søppel og manglende toalett-tilbud for turister. Flere steder blir det tatt til orde for turistskatt for å finansiere flere offentlige toaletter og en bedre avfallshåndtering. I Sverige har noen kommuner valgt å samarbeide med lokale butikker for å etablere slike tilbud.

Norge – og særlig Nord-Norge og Fjord-Norge – markedsføres med naturen som fremste fortrinn. Både i fjor sommer og i år har populære områder som Lofoten fått en strøm av turister som vil oppleve den spektakulære naturen.

LES MER: Lofoten vil ha turistskatt

Men verken reiselivet eller kommunene har bygd opp en infrastruktur som kan ta imot så store mengder turister. Resultatet har blitt ekstrem slitasje på naturen. Over en million turister tråkker opp stadig nye stier, kaster søppel og gjør fra seg i skogen.

Kanskje vi skulle lære litt av svenske distriktskommuner som har tatt grep for å legge til rette for turister?

Lokale service-avtaler

Utkant-kommunen Torsby i Värmland er opptatt av å tilby gode service-løsninger i distrikta, både for turister og fastboende. I løpet av de siste årene har 15 nærbutikker i den store kommunen blitt definert som servicesenter. Kommunen og butikkene har samarbeidet om hvordan de kan gi enda bedre service.

Alle butikkene har nå fått utplassert spesielle boss-dunker, som turistene kan bruke. Kommunen har ansvaret for tømming, mens butikkene har tilsyn. Noen av butikkene har også fått offentlige toaletter, finansiert av kommunen.

Kommunen har etter dette inngått «service-avtale» med fem av nærbutikkene. Torsby betaler 20.000 kr årlig til hver butikk for de tjenestene som butikken yter. Dette omfatter turistinformasjon og mottak av turistboss, i tillegg til tilbud om hjemkjøring av varer, bok-kasse, gode åpningstider og funksjon som sosial møteplass.

LES MER: Kommunen kjøper service av nærbutikken

Flere gode eksempel

Flere norske butikker har også etablert toalettanlegg, med tanke på veifarende. Et eksempel er Nærbutikken i Mørsvikbotn i Nordland som har etablert offentlig toalett med økonomisk støtte fra Sørfold kommune. Joker Eidsfjord i Vesterålen har på eget initiativ etablert tilbud om dusj og toalett spesielt med tanke på sykkelturister. Flere butikker langs kysten har tilbud om dusj, vaskerom og toalett spesielt beregnet på båtturister. Mange av disse butikkene har fått økonomisk støtte gjennom Merkur-programmet til investeringene.

Det er ikke gjennomført et så omfattende service-program i Norge, som det som er gjennomført i Torsby i Sverige.  Men Merkur har nettopp satt i gang et nytt prosjekt, “Kommunen og nærbutikken”, der seks kommuner og 11 nærbutikker skal samarbeide om å utvikle butikken som lokalt servicesenter. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Distriktssenteret og KS.