Skatteregler

Merkur-programmet  ›  Søk støtte  ›  Slik får du utbetalt støtte  ›  Skatteregler

Skatteregler for Merkur-støtte

Merkurs forskjellige støtteordninger har ulike skatteregler. Investeringsstøtten er skattefri for butikker i områder med distrikts-utfordringer.

Norge er delt opp i ulike soner når det gjelder skattlegging. De delene av landet som har få innbyggere, lav tilgang på tjenester og geografiske ulemper som følge av lange avstander, blir definert som «distriktspolitisk virkeområde».

I dette området kan dagligvarebutikker og andre bedrifter få skattefri distriktsstøtte fra Merkur, Innovasjon Norge og andre statlige virksomheter, uten å komme i konflikt med EØS-avtalen.  Støtten vil heller ikke redusere avskrivningsgrunnlaget.

Denne ordningen er en viktig del av norsk distriktspolitikk.

Butikker som ligger utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, må betale vanlig skatt.

Hva slags Merkur-støtte er skattepliktig?


Investeringsstøtte til nærbutikk:

Støtten er skattefri for butikker innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Støtten vil heller ikke redusere avskrivningsgrunnlaget.

Butikker utenfor virkeområdet må føre støtte fra Merkur som skattepliktig inntekt.

Investeringsstøtte til drivstoffanlegg:
Støtten er skattefri for butikker innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Støtten vil heller ikke redusere avskrivningsgrunnlaget.

Butikker/bensinstasjoner utenfor virkeområdet må føre støtte fra Merkur som skattepliktig inntekt.

Utviklingsstøtte til nærbutikk:
Støtten er skattepliktig

Utviklingsstøtte til bokhandel:
Støtten er skattepliktig

Servicestøtte til nærbutikk:
Støtten er skattepliktig