Skal du selge bokhandelen?

Merkur-programmet  ›  For bokhandel  ›  Tips og råd bokhandel  ›  Skal du selge bokhandelen?
Beste praksis - eierskifte

Skal du selge bokhandelen?

Har du tenkt å selge eller la noen andre overta din bokhandel? Her er noen gode råd til for en ryddig og god salgsprosess.

VARELAGER: Merkur gir råd om hvordan du kan fastsette verdien av varelageret.

Eierskifte eller generasjonsskifte omhandler ofte overdragelse av store verdier og det er mange ulike kompliserte spørsmål tilknyttet prosessen.

Et omfattende lovverk når det gjelder juss, skatt, verdisetting og finansiering gjør at man trenger oversikt, god planlegging og eventuelt faglig bistand. Noen bokhandler velge å engasjere advokat for å forenkle prosessen med eierskifte av butikken.

Merkur tilbyr rådgivning ved eierskifte og generasjonsskifte. Vi kan også bidra til å igangsette prosessen med å planlegge eierskifte.

Her er tre viktige forhold å tenke gjennom:

1. Hvilken verdi har varelageret?

Når du skal selge eller la noen andre overta din bokhandel, vil et av de store spørsmålene dreie seg om hva varelageret ditt er verdt. For at den som overtar bokhandelen skal ha et godt utgangspunkt for fremtidig lønnsom drift, er det viktig at verdien av varelageret blir fastsatt riktig.

Hovedregelen for verdifastsettelse av varelager er at årets utgaver overtas til innkjøpspris, et år gamle utgaver til 25-40% av innkjøpspris, to år gamle og eldre utgaver går for 10% av innkjøpspris og ukurante og øvrige varer går til kr 0,-.

Alternativt kan man ta utgangspunkt i bokdatabasen (Mentor pris). Bokbasen er et selskap som legger til rette for felles løsninger for de største aktørene i det norske bokmarkedet.

Mentor pris opererer med at årets utgaver går for -50 % av utsalgspris. Når man skal beregne verdien på et år gamle utgaver, tar man først -50% av utsalgspris, for så å ta -40% prosent av det igjen og ender med et resultat. Når man tar to år gamle og eldre utgaver, tar man først -50% for så å ta – 90% og man ender med et resultat. Hele poenget med verdifastsettelsen til Mentor er at eldre bøker ikke har noen verdi. Ukurante varer går for kr 0,-.

Et varelager varierer etter bokhandelens størrelse, omsetning og kundegrupper. Merkur erfarer at et bok-lager på kr 200 000-300 000,- er tilstrekkelig for å drive en tilfredsstillende bokhandel, men det er viktig at man bruker lokale beregninger. For stort lager kombinert med lav eller fallende omsetning er den vanligste årsaken til dårlig lønnsomhet hos en distriktsbokhandel. Derfor er det viktig at varelageret ikke kjøpes “for dyrt” ved et eierskifte.

2. Hva er verdien av renommé?

Når du skal selge eller la noen andre overta din bokhandel, kan det oppstå spørsmål om å ta betalt for butikkinnredning eller butikkens merverdi som følge av bokhandelens gode navn, rykte, kundekrets og tilsvarende. Det er ikke vanlig å ta betalt for dette og verdien settes derfor til kr 0,-.

Dersom det nylig er foretatt større oppgraderinger på bokhandelen, kan verdien på innredning eller datautstyr settes til en verdi mellom kr 20 000,- og 40 000,-

3. Starte nytt selskap?

Det kan reises spørsmål om den som overtar butikken skal kjøpe eksisterende selskap eller etablere ett nytt. Vi anbefaler at selger avvikler sitt selskap og at ny eier etablerer nytt selskap. Det vil være mer arbeidskrevende og dyrere å etablere nytt selskap, men man vil kunne unngå en del uenigheter i etterkant.

Vår erfaring tilsier at det blir ofte mange diskusjoner om hvem som skal ta hvilke kostnader i forbindelse med tidligere arbeid, lønn osv. og det er derfor Merkur anbefaler å etablere nytt selskap.

Mange muligheter ved eierskifte

Det finnes mange måter å gjennomføre et eierskifte. Her er fem forskjellige bokhandler som har valgt fem ulike løsninger:

 1.  Sauda bok og elektro:
  I Sauda var det for lite kundegrunnlag til å drive både bokhandel og elektrobutikk. Løsningen ble at butikkene ble slått sammen. Dette ble godt mottatt av kundene.
 2. Kvitseid bok og papir
  Hos Kvitseid bok og papir foretok man et generasjonsskifte. Da de nye eierne ikke trivdes i rollen, ble løsningen å ansette en ekstern daglig leder som har ansvar for driften av bokhandelen.
 3. Aksdal bok og papir
  Hos Aksdal bok og papir fortsatte den tidligere lederen å arbeide i butikken etter at butikken ble overtatt av ny eier. Den tidligere lederen fungerer som en ressursperson.
 4. Vest Telemark bok og Papir og Norli Bø
  Da Notabene-kjeden gikk konkurs, ble bokhandler Hilde Hagen Nielsen spurt om å ta over butikken på Bø. For Hilde er det praktisk å drive på to steder. Hun ser synergieffekt av å ha to bokhandler.
 5. Brønnøysund bok og papirhandel
  Brønnøysund bok og papirhandel er en bokhandel med over 100 års historie. En god og støttende ledelse har vært viktig når tredje generasjon er på vei til å ta over bedriften.