Ha alltid tid til kunden

Merkur-programmet  ›  For bokhandel  ›  Tips og råd bokhandel  ›  Ha alltid tid til kunden
Beste praksis - salg og service

Ha alltid tid til kunden

– Kunden skal oppleve noko når han eller ho kjem inn i bokhandelen. Vi må alltid ha tid til kunden og svare JA når kunden spør om noko, seier bokansvarleg Laila Nesse ved Horjen Sokndal.

Horjen Sokndal er ein liten distriktsbokhandel på Hauge i Dalane, på grensa mellom Rogaland og Agder. Bokhandelen har ei god drift og har oppnådd gode resultat, ikkje minst på grunn av gode seljarar.

Bokhandelen er eigd av Horjen Flekkefjord. Men Laila Nesse og Elin Hovland som deler på ansvaret som dagleg leiar, driv bokhandelen som om den skulle ha vore deira eigen.

Ikonet information-sign
Horjen Sokndal

Sted: Hauge i Dalane, Rogaland
Kjede: Frittståande
Omsetning: 3 mill. kr (2020)
Eigar:  Horjen Flekkefjord
horjen.sokndal@libris.no
51 47 71 41

Profil: Bok og papirvarer, leiker, vesker og reiseutstyr.

Viktig møteplass

Sokndal kommune har stor handelslekkasje både mot Egersund i nord og Flekkefjord i sør. Dei fleste faghandelsbutikkane i kommunesenteret har flytta eller lagt ned. Bokhandelen heldt til i ei gammal handlegate med mange nedlagde butikkar.

Denne bokhandelen har mykje av den same rolla som daglegvarebutikkane har i eit lite lokalsamfunn. Bokhandelen har rett og slett blitt ein stad der bygdefolket møtest.

Sal til kommunen

Sokndal kommune har tatt eit klart val om å handle mest mogleg på den lokale bokhandelen. Salet til kommunen utgjorde 10 prosent av omsetninga i bokhandelen i 2021.

Rådmannen har sendt ut brev til alle kommunale leiarar med oppmoding om å sjekke ut om den lokale bokhandelen har dei varene dei har behov for, før det blir bestilt varer frå andre leverandørar.

– Bokhandelen gjør en betydningsfull og viktig jobb gjennom å levere varer til vårt lokale næringsliv, være et uformelt kulturelt møtested, fremme leselyst og lokallitteratur og være en reddende engel når vi plutseleg går tom for noe, seier rådmann Lars Arne Oldernes.

Gode tips og råd fra Laila
  • Bli kjent med kundene dine og slik at du vet hva de heter. Det er en stor fordel at du kjenner bygda og vet hva kundene kjøper og leser.
  • Snakk med kundene og bli god på smalltalk. La kundene få bruke mye tid i bokhandelen.
  • Har alltid bestselgerne inne.
  • Hold deg oppdatert på nye bøker. Bøker er ferskvare og vi må vise kunden at vi er aktuelle.
  • Bruk uteområdet til salg. Relevante varer plasseres ute.
  • Vær godt orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet. La bokhandelen fungere som turistkontor og informasjonssentral.
  • Legg opp til variasjon i bokhandelen. La kundene få oppleve at det har kommet inn noe nytt hver gang han kommer innom.
  • Ha god dialog med kommune og bedrifter som benytter seg av bokhandelen.
  • Ha et vareutvalg og sortiment tilpasset mindre bedrifter og deres behov.