Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Slik blir midlane i Merkur-programmet fordelt i 2024
Hyller i ein daglegvarebutikk og ein plakat med teksten Butikken i bygda i framgrunnen.
Støtteordningane i Merkur-programmet får 49,5 millionar kroner i 2024.

Slik blir midlane i Merkur-programmet fordelt i 2024

21. februar 2024

Støtteordningane får størsteparten av budsjettramma for Merkur-programmet også i 2024.

Stortinget gav Merkur-programmet ei samla løyving på 69,5 mill. kroner for 2024. Det er 9 prosent meir enn i 2023 og ei etterlengta justering i forhold til prisstigninga.

Merkur-styret har i sitt første styremøte i 2024 vedtatt å bruke 49,5 mill. kroner i støtteordningane i 2024, inkludert overførte og inndregne midlar frå tidlegare år.

Kompetanseprogrammet blir på 23,05 mill. kroner i 2024. Mesteparten av dette, 18,7 mill. kroner, skal gå til butikkoppfølging, omstillingsordninga og Merkur-utvikling for nærbutikkar og bokhandel.

Investeringsstøtta utgjer den største delen av støteordningane. Her er det er sett av 42,89 mill. kroner.

Merkur-styret har vedtatt at alle frigjorte midlar frå avslutta tilsegn i 2024 skal  gå til nye investeringsstøttesøknader framfor søknader om støtte på dei andre støtteordningane.

Styret har vedteke at investeringsstøtte skal delast ut til prioriterte føremål, på same måte som i 2023.