Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Første servicepunkt i Nordland
Bilde for Første servicepunkt i Nordland
KOMMUNAL SERVICE: Meløy kommune satser på gode tjenester i samarbeid med lokalbutikkene på Bolga, Støtt og Meløya. Kart: Meløy kommune/Distriktssenteret

Første servicepunkt i Nordland

6. juni 2023

Befolkningen på øyene Bolga, Støtt og Meløya får flere tjenester i sin nærbutikk. En samarbeidsavtale mellom Meløy kommune, Swensen Landhandel, Coop Meløy og Støtt Kolonial er inngått ved hjelp av Merkur-programmet. Kommunen har som formål å tilby flere tjenester der folk bor, samtidig som at nærbutikkene får mer annerkjennelse og rom for utvikling.

De tre nærbutikkene forplikter seg til å levere kommunale tjenester og får status som kommunale servicepunkt, gjennom et tre-årig pilotprosjekt.

Med samarbeidsavtalen følger en årlig økonomisk godtgjørelse tilsvarende 50.000 kr til hver av butikkene, i tillegg til mulighet for finansiering av små investeringer for å kunne levere avtalte tjenester fra kommunen.

Dette er den første serviceavtalen mellom kommune og butikk i Nordland

Får anerkjennelse

Den mest synlige forandringen for butikken på Bolga er skiltet på utsiden, og en ny informasjonsskjerm i butikken. Skjermen styres hovedsakelig av butikken selv med informasjon om nyheter, tilbud og arrangementer, samtidig som en mindre del av skjermen inneholder nyhetsmating direkte fra kommunen.

Merkur-konsulent Mariann Høyen forteller at det trengs mer informasjon ut til befolkningen om det nye kommunale servicepunktet. Her en god mulighet til å bruke den nye informasjonsskjermen som formidlingsverktøy.

Kjøpmann Tor Arne Swensen på Bolga forteller at pilotprosjektet har ført til at kommunen har blitt mer oppmerksom på hvor viktig butikken er for et lite øysamfunn, og at de får mer annerkjennelse for tjenestene de leverer til øyas befolkning.

KOMMUNALT SKILT: Nærbutikken på Bolga har fått skilt som viser at butikken tilbyr kommunale tjenester. F.v kommunedirektør Rolf Kåre Jensen, kjøpmann Tor Arne Swensen og ordfører Sigurd Stormo.

Kunnskapsløft

Merkur-konsulent Mariann Høyen tror at kunnskap er nøkkelen i pilotprosjektet. Butikkpersonalet får ny kunnskap og kompetanse via kursing i flere av områdene som inngår i samarbeidsavtalen. Det er kommunen som finansierer kursene, og Merkur har vært en sentral igangsetter for kompetansedelen i pilotprosjektet.

Tor Arne Swensen forteller at de har gjennomført kurs i vertskap/turistinformasjon og i kommunale søknader og kommunal organisering. Økt kompetanse og fokus har ført til at butikkansatte kanskje gir mer strukturert informasjon om kommunen enn før.

Framsnakke naboen

En målsetning med prosjektet er å styrke nærbutikken som utviklingsaktør. I tillegg fungerer nærbutikken som lokalt vertskap, da nærbutikken ofte er det første møtestedet for turister og besøkende. Butikkansatte kan formidle lokale tilbud og ha brosjyrer liggende tilgjengelig.

Det er fokus på å holde turistene innad i kommunen ved økt bevissthet på hva de informerer om og anbefaler.

– Å framsnakke naboøyene og se på Meløy som en samlet turistinformasjon, gagner hele kommunen, sier  Tor Arne Swensen.

Trivsel og bolyst

Meløy kommune vil skape trivsel, bolyst og arbeidskraft der folk bor. Gjennom avtalen opprettes et informasjonspunkt for kommunen, der noen kommunale tjenester blir lettere tilgjengelige for befolkningen.

Andre tilbud som styrker butikkens posisjon som nav i et lokalt nettverk, er kaffikrok, toalett, internett og bibliotekstjenester. Dette gir verdiskapning for lokalsamfunnet og kommunen ved at tjenestene også fungerer som et sosialt tilbud og kan forebygge ensomhet, samtidig som det gir ringvirkninger for annen næring.

INFOSKJERM: Butikken på Støtt har fått infoskjerm og bibliotektilbud i samarbeid med kommunen. F.v kjøpmann Eva Støtt og ordfører Sigurd Stormo.

Å føle seg trygg

Det er lang vei mellom øyene og stedene. Siden butikken på Bolga åpnet i 1903 har den alltid vært en naturlig samlingsplass ved kriser og lignende. Folkene på Bolga tar vare på hverandre. Hvis noen ikke møter opp på butikken til vanlig tid, tar butikkansatte initiativ til å undersøke årsaken.

Det som er nytt, er at samarbeidsavtalen bidrar til at beredskapen mer planlagt og systematisert enn før. Blant annet kan butikkene ha enkelt førstehjelpsutstyr, hjertestarter og nødlager for drivstoff til dieselaggregat.

Bo lenger hjemme

Kommunen ser nytteverdi av samarbeidet ved at eldre får anledning til å bo lenger hjemme. Et av virkemidlene kan være at butikkene tester ut digital bistand til eldre. Det kan eksempelvis være hjelp til digitale utfordringer, elektroniske skjema, nettbank og lignende.

Butikkene kan også bidra som aktør i frivillige tjenester, ved for eksempel å oppfordre til skyssordning hvis det er folk som har vanskeligheter med å komme seg til butikken.

Det er et ønskelig mål om varig finansiering fra kommunen, gjennom kjøp av tjenester som butikken leverer. En av suksessfaktorene i pilotprosjektet har vært å ikke gape over for mye av gangen til å begynne med. Tjenestene skal tilpasses ut fra lokale behov underveis i pilotprosjektet.

 

Av: Christine Walnum