Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Redusert støtte til tilbygg og asfalt
Bilde for Redusert støtte til tilbygg og asfalt
PRIORITERING: Merkur-programmet har valgt å prioritere investeringsstøtte til teknologi for selvbetjening. Butikken på Lyngør er en av de siste som tilbyr en slik løsning.

Redusert støtte til tilbygg og asfalt

29. mars 2023

Nærbutikker som søker om støtte til investeringer som ikke er høyt prioritert i 2023, vil kunne få mindre tilskudd enn det som de har søkt om. Dette gjelder for eksempel tilbygg og asfaltering av uteområde.

I 2023 vil Distriktssenteret og Merkur-styret prioritere tildeling av økonomisk støtte til prosjekter innenfor fire kategorier:

  • energieffektiviserende tiltak
  • digitalisering og ny bærekraftig teknologi
  • lønnsame og bærekraftige tilleggstjenester
  • omstillings- og innovasjonsprosjekt

Redusert støtte

Butikker med årsomsetning på under 8 mill. kr, kan få inntil 75 prosent (maksimal støtte) i investeringsstøtte dersom formålet med investeringen ligger innenfor en av de fire kategoriene. Dersom butikken søker om støtte til et lavere prioritert formål, kan den få inntil 50 prosent investeringsstøtte.

Butikker med årsomsetning på mellom 8 og 13 mill. kr, kan få inntil 50 prosent (maksimal støtte) i investeringsstøtte dersom formålet med investeringen ligger innenfor en av de fire kategoriene. Dersom butikken søker om støtte til et lavere prioritert formål, kan den få inntil 25 prosent investeringsstøtte.

Distriktssenteret har vurdert ulike investeringsformål og satt opp en rettledende liste for hva slags formål som ikke vil bli prioritert for 2023.

Investeringsstøtte butikk

Følgende formål har lav prioritert og vil derfor få redusert støtteprosent:

  • Tilbygg, asfaltering, uteområde og mindre inventar (f.eks. bestikk, golvvaskemaskin mm)
  • Alarmsystem og panteautomat som ikke er knyttet til døgnåpen butikk

Denne lista er ikke uttømmende. Distriktssenteret vil gå gjennom og vurdere alle søknader om investeringsstøtte ut fra hva som er formålet med investeringen.

Butikker som søker om finansiering av flere tiltak samtidig, kan få tilsagn om ulik støttesats for ulike formål. Det betyr at butikken ikke uten videre kan omdisponere tildelte midler innenfor et tilsagn, men må i større grad ha dialog med Distriktssenteret og eventuelt søke om omdisponering på forhånd dersom det er ønske om å forandre investeringsplanen.

Investeringsstøtte drivstoff

Opprustning av eksisterende drivstoffanlegg som er tilknyttet en Merkur-butikk, vil bli prioritert i 2023.

Følgende tiltak er eksempel på formål som er lavt prioritert og som derfor vil få redusert støtteprosent:

  • Takoverbygg og asfaltering rundt drivstoffpumper
  • Flytting av drivstoffpumper bort fra butikken

Merkur-butikker vil kunne få inntil 50 prosent investeringsstøtte til drivstoffanlegg når prosjektet er innenfor prioriterte formål. Butikkene vil kunne få inntil 25 prosent investeringsstøtte til formål som er lavere prioritert.

Merkur-programmet har vesentlig mindre penger til støtteordningene for 2023, sammenlignet med i fjor. Dette er bakgrunnen for at Distriktssenteret og Merkur-styret har funnet det nødvendig å legge opp til en tydelig prioritering av investeringsstøtte både til butikk og til drivstoffanlegg.

LES MER: Merkur-programmet prioriterer enøk og ny teknologi

Oppdatert: 3.5.2023