Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Alta støtter opp om fire distriktsbutikker
Kvinne som ryddar i butikkhylle. Foto.
AVTALE: Daglig leder Annie Mikalsen ved Langfjord Handel setter pris på støtten fra kommunen.

Alta støtter opp om fire distriktsbutikker

8. november 2022

Alta kommune støtter opp om nærbutikkene sine. Vekstkommunen i Finnmark gir økonomisk støtte til fire dagligvarebutikker i utkantene. – Nærbutikkene er uvurderlige for oss. Vi får mye igjen for den støtten som kommunen gir, sier næringsrådgiver Dag Arne Johannessen i Alta.

Nærbutikkene  i Korsfjord, Kvalfjord, Kviby og Langfjordbotn får 60.000 kr årlig fra kommunen. Ordningen med driftsstøtte til utsatte nærbutikker ble innført i 1998, etter vedtak i Alta kommunestyre.

– Det har aldri vært noen diskusjon om dette. Vi ønsker å utvikle samarbeidet mellom kommunen og butikkene videre, sier næringsrådgiver Dag Arne Johannessen i Alta kommune.

– Vi har møtt en positiv holdning hos kommunen. Det har vært viktig etter at vi fikk i gang ny drift i den nedlagte butikken i Langfjordbotn, sier Annie Mikalsen ved Snarkjøp Langfjord Handel.

Kommunale oppgaver

Butikkene som får støtte, er små butikker med under 3 millioner kroner i dagligvareomsetning. Kommunen legger opp til at butikkene skal fungere som kommunens forlengende arm i distriktet og de skal være villige til å ta på seg kommunale tilleggsoppgaver.

Butikkene skal formidle kommunal informasjon og kunne utføre kommunale tjenester som hjelp til utfylling og innsending av skjema på nett. Butikkene får også en beredskaps-rolle, ved at folk i utkantene får sikret dagligvarer også i krisesituasjoner.

Viktig lyttepost

Dag Arne Johannesen omtaler distriktsbutikkene som en “kommunal lyttepost”. Kommunen er opptatt av viktigheten av å ha et kontaktnett utenom sentrum av Alta.

VIKTIG: – Distriktsbutikkene er viktige for Alta kommune, sier næringskonsulent Dag Arne Johannesen.

Butikker i små lokalsamfunn har i utgangspunktet god kontakt med og tar ansvar for eldre og andre med spesielle behov. Det gjør til at butikkene også har gode muligheter for å gi melding til kommunen dersom noen av innbyggerne får behov for ekstra oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten.

Bo lenger hjemme

Det blir lagt opp til litt forskjellige avtaler med butikkene, avhengig av hvilke behov som er i lokalsamfunnet. Butikken i Kvalfjord har for eksempel tatt på seg varebestilling og levering til to isolerte bygdelag på øya Seiland. Utlevering av søppelposer er en annen oppgave. Butikkene tar også ansvar for å organisere opprydding gjennom Rusken-aksjon.

– Alta kommune ønsker at det fortsatt skal bo folk i distriktet. Vi er også opptatt av lokale arbeidsplasser. Nærbutikkene er en viktig sosial møteplass, som også gjør det mulig for eldre å bo lengre hjemme. Dette er viktige grunner til at politikerne har ønsket å videreføre samarbeidsavtalene med nærbutikkene, sier Dag Arne Johannesen.

Døgnåpen butikk

Butikken i Langfjordbotn ble etablert sommeren 2021, etter at bygda vest for Alta hadde vært uten butikktilbud i 15 år. Daglig leder Annie Mikalsen forteller at den nye butikken har blitt godt mottatt av bygdefolket.

Hun er fornøyd med å kunne være kommunens forlengede arm i distriktet. Noe av det første som skjedde etter at avtalen var på plass, var at kunder kom til butikken for å få skrevet ut dokumenter fra pc.

NY DRIFT: Langfjordbotn fikk tilbake nærbutikken etter å ha vært uten butikktilbud i 15 år.

I 2023 fikk Annie Mikalsen på plass teknologi for selvbetjening, slik at butikken kunne utvide åpningstidene og gi et betre tilbud både for bygdefolk og de mange som kjører forbi. Butikken fikk økonomisk støtte fra både Alta kommune og Merkur-programmet til denne investeringen. Investeringen har gitt flere kunder og en kraftig vekst i omsetningen.

Redigert: 6.11.2023