Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Butikk og eldreboliger i samme bygg
Butikklokale utendørs. Foto.
LEILIGHETSBYGG: Nybygget i Røyrvik har fire leiligheter, i tillegg til butikk. Kommunen har garantert for innskudd til tre av leilighetene.

Butikk og eldreboliger i samme bygg

18. januar 2021

Kommunen så at det var behov for lettstelte leiligheter for eldre. Kjøpmannen hadde behov for oppgradering av butikken.  Resultatet ble et felles nybygg, med fire leiligheter og en moderne nærbutikk.

– Det hadde ikke blitt noen ny butikk i bygda vår uten at kommunen hadde vært med på laget. Så enkelt er det, sier kjøpmann Roger Hanssen ved Joker Røyrvik i Trøndelag.

Første uka i november kunne ordfører Hans Oskar Devik i Røyrvik kommune klippe snora og åpne en splitter ny dagligvarebutikk i den vesle fjellbygda med 460 innbyggere.

Et stort løft

Det nye butikkbygget på Røyrvik er et løft både for butikken og lokalsamfunnet. Kjøpmannen forteller at en mer attraktiv butikk har gitt større omsetning og mange hyggelige tilbakemeldinger. For kommunen er satsingen en del av et helhetlig arbeid med å utvikle et sentrum i den spredtbygde kommunen.

Kommunen har gjennomført en studie i forbindelse med boligpolitisk plan som viste at det er stort behov for lettstelte leiligheter, spesielt for aldersgruppen fra 60 år og oppover. Unge som har planer om å flytte hjem, har også vist interesse for slike boliger. Dette er noe av bakgrunnen for at kommunen har engasjert seg i boligprosjektet.

I dag er to av leilighetene tatt i bruk, mens de to siste ligger ute for salg. Flere interessenter vurderer å flytte inn.

Bare en butikk

Butikken i Røyrvik er eneste dagligvarebutikk i den lille fjellkommunen. Den gamle butikken holdt til i et utslitt næringsbygg fra 60-tallet og det var stort behov for oppgradering. Dersom butikken skulle forsvinne, ville innbyggerne få opptil 40 minutters kjøretid til nærmeste butikk i nabokommunen.

Kommunen mener at butikken er avgjørende viktig for både næringslivet og samfunnet forøvrig.

– For bosetting og bolyst er Røyrvik Mat en helt essensiell og kritisk faktor. For Røyrvik som reisemål er nærbutikken en sentral tilbyder. For alle målgrupper er nærbutikken en viktig møteplass og servicetilbyder som oppleves som lokalsamfunnets puls og det som gjør at samfunnet holdes levende, sier ordfører Hans Oskar Devik.

Tre menn utanfor butikk
GODT SAMARBEID: Kjøpmann Roger Hanssen klipper snoren for nytt butikkbygg, med ordfører Hans Oskar Devik (t.v.) og rådmann Ola Peder Tyldum som snorholdere. Foto: Birger Aamo, Namdalsavisa

 

Slik ble nybygget finansiert

  • Røyrvik kommune har lånt ut inntil 2,5 mill. kr til Joker Røyrvik fra næringsutviklingsfondet, med 20 års nedbetalingstid.
  • Kommunen har gitt et tilskudd på 500.000 kr fra næringsutviklingsfondet
  • Kommunen garanterer for innskudd på tre leiligheter på til sammen 4,5 mill. kr.
  • Husbanken har gitt et tilskudd på 528.000 kr til utleiebolig til Røyrvik kommune for kjøp av en enhet
  • I tillegg har Merkur-programmet gitt et investeringstilskudd på 600.000 kr til butikkinnredning.
  • Byggeprosjektet er utviklet i samarbeid med entreprenøren GL-Bygg AS

Kommuner tar ansvar

Røyrvik kommune er ikke den eneste distriktskommunen som samarbeider godt med en eller flere lokale butikker, for å sikre at innbyggerne tilgang på dagligvarer og andre tjenester der de bor. Noen kommuner gir lån eller tilskudd til butikkutvikling. Andre kommuner går et skritt lenger og fått reist næringsbygg spesielt tilrettelagt for nærbutikken.

Merkur-programmet er en viktig partner i slike samarbeid. Merkur-konsulentene fungerer som bedriftsrådgivere for butikken og butikkene kan også få investeringstilskudd til utbyggingen, avhengig av omsetning og avstand til neste butikk.

LES MER: Distriktssenteret/Merkur har samlet flere gode eksempel: «Kommunen og nærbutikken»
Her kan du bestille gratis temahefte eller laste innholdet ned digitalt

Oppdatert: 11.4.2023