Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  – Kommunen kan legge til rette for lokale innkjøp
En person som intervjues av TV-kanal
RAPPORT: Kommunene har handlingsrom når det gjelder offentlige innkjøp, sier Distriktsnæringsutvalget under ledelse av Svein Richard Brandtzæg. Foto: Anders Vindegg, Hydro

– Kommunen kan legge til rette for lokale innkjøp

4. november 2020

Kommunene kan legge opp anbudskonkurranser slik at også lokale bedrifter kan delta. Dette handler om å ta initiativ, utnytte det lokale handlingsrommet kommunene har og fylle entreprenørrollen med innhold som fremmer det lokale næringslivet.

Dette går fram av rapporten fra Distriktsnæringsutvalget, NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn, som nå er lagt fram.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. I rapporten er det beskrevet eksempler på at kommunene kan legge til rette for næringslivet ved innkjøp av varer og tjenester.

– Kommunen kan legge opp en anbudskonkurranse slik at også lokale bedrifter kan delta. Det er imidlertid viktig at anbudskonkurranser holder seg innenfor regelverket for å sikre at de gjennomføres på en kostnadseffektiv og rettferdig måte, sier utvalget.

Utnytte handlingsrommet

– Distriktskommuner som gjennomfører offentlige innkjøp i egen regi, har innenfor lovverket anledning til å bestemme hvilke kriterier som skal brukes i anbudssammenheng. Dette handler også fra kommunens side om å ta initiativ, utnytte det lokale handlingsrommet kommunene har og fylle entreprenørrollen med innhold som fremmer det lokale næringslivet, skriver distriktsnæringsutvalget.

Det blir vist til Suldal kommune i Rogaland som har lagt opp til en anbudskonkurranse der kommunen ble delt inn i fem konkurranseområder, tilpasset skolekretsene. Dermed kunne lokalbutikkene gi anbud på leveranser til nærmeste skole og barnehage. Kommunen utformet konkurransekriterier som la vekt på nærhet og service, i tillegg til pris og miljø. Fem nærbutikker, alle deltakere i det statlige Merkurprogrammet, fikk på denne måten avtaler om offentlige innkjøp, og disse toårige rammeavtalene utgjør en årlig omsetning på mellom 200 000 kroner og 400 000 kroner.

Overhalla kommune i Trøndelag blir nevnt som eksempel på en kommune som har utnyttet mulighetene til å ta del i konkrete forsknings- og utviklingsprosjekter i samspill med lokalt næringsliv.

Aktiv innkjøpspolitikk

Næringslivet i Distrikts-Norge er ifølge utvalget en sentral bidragsyter til arbeidet med å nå Norges klimamål og en del av løsningen på globale klimautfordringer. Grønn vekst innenfor industrien, havnæringene, jordbruk, skogbruk og reiseliv kan bidra til å redusere nasjonale og globale utslipp i tillegg til å skape store verdier. Samtidig er det viktig at den økonomiske veksten foregår i samsvar med FNs bærekraftsmål og at distriktskommunene også tar del i fremtidig vekst, i stedet for å få redusert sitt næringsgrunnlag.

Utvalget mener at det offentlige bør stimulere til grønn omstilling, blant annet gjennom en aktiv innkjøpspolitikk. Ivaretakelse av samfunnshensyn i offentlige anskaffelser vil alltid kunne medføre større kostnader.  Men kommunens rolle er ikke bare å være innkjøper eller tjenesteprodusent. Kommunen har også en viktig rolle som entreprenør som skal legge til rette for lokal næringsutvikling på ulike måter.

LES MER: Kommunale innkjøp som utviklar lokalsamfunnet