Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Gir kommunal støtte til nærbutikkene
3 peronar i kasse på butikk. Foto.
PÅDRIVER: Terje Nordvik ved Matkroken i Todalen har vært en av pådriverne for at kommunen skal samarbeide med nærbutikkene. Arkivfoto

Gir kommunal støtte til nærbutikkene

13. februar 2019

Surnadal kommune på Nordmøre gir tre nærbutikker 30.000 kroner i året for å ha kaffekrok, kommunal infoskjerm, offentlig toalett og lokal turistinformasjon i butikken. Butikkene i Todalen, Bøverfjord og Bøfjorden får kommunal støtte for den service-funksjonen de utfører i lokalsamfunnet.

– Dette betyr så mye for oss som driver butikk i distriktet, skal vi overleve er dette nøkkelen; å ha mer enn bare butikkdrift med salg av melk og brød, sier eier og driver May Iren Dønheim Hovde ved Bøfjorden Samvirkelag til Tidens Krav.

De tre butikkene får 30.000 kr i året fra næringsfondet, gjennom tre år. Vedtaket i Surnadal formannsskap var enstemmig.

Service-avtale

Bevilgningen blir kommune er en direkte oppfølging av pilot-prosjektet «Kommunen og nærbutikken», som Merkur-programmet har satt i gang i Sogn og Fjordane.

Gjennom dette prosjektet er det etablert tett samarbeid mellom distriktskommuner og nærbutikker. Flere kommuner har gjort avtaler om at lokalbutikker skal fungere som kommunale servicepunkt, der innbyggerne kan få et variert tilbud av tjenester for folk og næringsliv.

I avtalene mellom kommunen og de tre nærbutikkene i Surnadal, heter det at butikkene skal ha en kaffekrok som en sosial samlingsplass, inkludert offentlig toalett. Det skal avsettes plass til kommunal informasjonsskjerm som ansatte ved butikken skal hjelpe brukerne med. Det siste punktet er at butikkene skal fungere som lokal turistinformasjon med brosjyrer, kart og annet. Det skal også selges bygdebøker og fiskekort i butikkene.

Full uttelling

Butikkene velger selv hvilke av de tre alternativene de vil tilby, men kan tilby alle tre dersom de har kapasitet til det.

– Vi har jo hatt flere av disse tilbudene allerede, så jeg mener vi får full uttelling med både kaffekrok, turistinformasjon, salg av bygdebøker og offentlig toalett, sier kjøpmann May Iren Dønheim Hovde til Tidens Krav.

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for å utvikle nærbutikker i distrikts-Norge. Det er en viktig målsetting å samarbeide med kommunene og styrke butikkens rolle som lokal utviklingsaktør. Når butikkene får flere oppgaver, vil det styrke det økonomiske grunnlaget for videre drift, samtidig som folk i lokalsamfunnet vil får betre tjenester.