Finnmark-butikk fikk det første Merkur-skiltet

Over 500 nærbutikker over hele Norge skal nå profileres som Merkur-butikker. Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fikk æren av å skru opp det første skiltet. Det skjedde på Nærbutikken Kokelv i Kvalsund i Finnmark mandag 26.mars.

Kokelv skilt m Anne Karin Olli 2.jpg

MERKUR-SKILT: Statssekretær Anne Karin Olli skrudde fast det det aller første Merkur-skiltet, på Nærbutikken Kokelv.

I løpet av 2018 skal alle butikker som deltar i det nasjonale Merkur-programmet, få opp små skilt ved inngangsdøra som forteller at dette er en butikk som deltar i Merkur, og som er opptatt av å yte god service til lokalsamfunnet.

I tillegg vil det bli lagt ut skriftlig informasjon om hva Merkur gjør for å gi kjøpmannen opplæring, bedriftsrådgiving og økonomisk støtte.

– En god dagligvarebutikk er veldig viktig for disse lokalsamfunnene, og det er derfor en stor glede å kunne være med og vise fram merkevaren Merkur for alle de som bruker denne butikken, sier statssekretær Anne Karin Olli.

Et kvalitetsmerke

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt verktøy for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge.  Butikkene får opplæring og hjelp fra erfarne bedriftsrådgivere, i tillegg til økonomisk støtte til investeringer.

Merkur oppnår gode resultater, og er godt kjent blant kjøpmenn som deltar i nettverket. Men programmet er mindre kjent for kundene i butikkene.

Formålet med profileringen er å synliggjøre Merkur-programmet som en hjelper for distriktsbutikkene. Det er et håp om at Merkur-merket skal fungere som et kvalitetsmerke. Kundene skal se at kjøpmannen er utviklingsorientert og kjøpmannen skal bli enda mer bevisst på sin rolle som lokal utviklingsaktør.

Typisk Merkur-butikk

Nærbutikken Kokelv, eller Masterelv Handel som butikken også kalles, er en typisk Merkur-butikk. Masterelv Handel er viktig både for fastboende og hyttefolk. Butikken tilbyr salg av drivstoff, medisiner, tippetjenester, ferske bakevarer og kaffikrok, i tillegg til dagligvarer.

Kokelv_Ann Karin Olli_Kari Aslaksen_Arnt-Steinar Sporsheim.jpg

HYGGELIG BESØK: Kjøpmann Kari Aslaksen (i midten) og medeier Arnt-Steinar Sporsheim (t.h.) fikk hyggelig besøk av statsekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dersom ikke butikken hadde eksistert, måtte folk i lokalsamfunnet ha reist 25 km for å få tak i slike tjenester. Butikken har hatt en vekst de siste årene, med positivt resultat. 110 husstander er knyttet til butikken.

– Vi er stolte over Merkur, og de resultatene de oppnår. Det er et mål for denne regjeringen å opprettholde gode grunnleggende tjenester i hele landet. En god dagligvarebutikk som denne her i Kokelv er viktig for lokalsammfunnet, sier Anne Karin Olli.