Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Fikk tilbake offentlige innkjøp
Bilde for Fikk tilbake offentlige innkjøp

Fikk tilbake offentlige innkjøp

6. november 2017

Nærbutikken på Vassøy kan endelig juble. Nå får den lille butikken lov til å levere dagligvarer til skolen og barnehagen igjen. Etter tre års opphold har butikken endelig fått signert en ny kontrakt med Stavanger kommune om offentlige innkjøp.

Det vakte oppsikt da nærbutikken mistet sin viktigste kunde, på grunn av kommunens nye innkjøpsrutiner. Først ble de nektet å levere til barnehagen. Så mistet de også leveranser til skole og SFO.

Saken ble slått opp i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad. Folk på Vassøy var redde for å miste butikken. Lokale politikere engasjerte seg for å finne en løsning som gjorde at nærbutikken kunne få holde fram med leveransene sine.

LES MER: Innkjøpsregler truer nærbutikken

Merkur og butikken hadde flere møter med Stavanger kommune for få til en ordning der det ble lagt til rette for at små tilbydere også kunne delta i konkurransen om offentlige innkjøp.

Men det lokale engasjementet gav ikke noe resultat. Grossistfirmaet Matvareexpressen som leverer dagligvarer både i Stavanger, Bergen og Haugesund, fikk kontrakt på alle kommunale leveranser. Nærbutikken på Vassøy hadde ingen mulighet for å konkurrere.

Overraskende telefon

Men i høst fikk kjøpmann Janken Nordbø plutselig en telefon fra kommunen med spørsmål om butikken ville gi tilbud på levering av dagligvarer til skole, SFO og barnehage. Nærbutikken gav et tilbud og i løpet av kort tid ble leveransene tatt opp igjen.

– Leveransene til skole og barnehage betyr mye for oss. Da vi mistet dette salget, tapte vi et beløp tilsvarende hele husleien. Nå har vi fått en ny giv, sier hun til Rogalands Avis.

Kjøpmannen skryter av den oppfølgingen hun har fått fra Merkur-konsulenten gjennom den utfordrende perioden uten salg til skole og barnehage. Butikken har fått faglig hjelp og oppfølging i møter med kommunen, i tillegg til økonomisk støtte til oppussing av butikken.

«Prøveprosjekt»

Kontrakten mellom nærbutikken og Stavanger kommune gjelder for et år og er fra kommunens side ment som et «prøveprosjekt». Rådgiver Lin Helliesen ved innkjøpsavdelingen viser til at det har vært politisk oppmerksomhet omkring Vassøy-butikkens forutsetninger for å delta i en anbudskonkurranse.

– Innkjøpsavdelingen har jobbet aktivt for å finne en løsning som sikrer god konkurranse innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, samtidig som Nærbutikken Vassøy får en mulighet for å levere lokalt på Vassøy, sier Lin Helliesen.

Hun viser til at Vassøy ble lagt inn som et eget leveringsområde da de kommunale leveransene ble lyst ut. Kommunen skulle ha opsjon på å inkludere Vassøy i avtalen med den leverandøren som fikk storkontrakten på 92 mill. kr med resten av kommunen.

Ikke samme krav

Kontrakten som nærbutikken nå har fått med kommunen, har en verdi på 235.000 kr eks. moms. Dette er langt under EØS-reglene sin terskelverdi på 1,1 millioner kr. Myndighetene stiller ikke så strenge krav til offentlig utlysing for kontrakter som har en verdi under denne summen. Men kommunen må følge alminnelige regler for konkurranse og likebehandling.

Kommunen mener at det ikke er i strid med anbudsreglene å ta Vassøy ut av rammeavtalen. Innkjøpsavdelingen har heller ikke funnet grunn til å stille de samme krav om lærlingeordning og sysselsetting av personer med nedsatt arbeidsevne, som gjelder for den generelle avtalen for leveranser til andre skoler og barnehager.

“- Innkjøpsavdelingen har jobbet aktivt for å finne en løsning som sikrer god konkurranse innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, samtidig som Nærbutikken Vassøy får en mulighet for å levere lokalt på Vassøy.”

— Lin Helliesen, Stavanger kommune

Videre blir det vist til at andre leverandører vil få ekstra store leveringskostnader til Vassøy fordi dette er en øy uten ferjeforbindelse.

Innenfor handlingsrommet

– Avtalen med nærbutikken på Vassøy er innenfor det handlingsrommet vi mener at regelverket for offentlige anskaffelser gir oss. Vi ønsker å prøve ut dette på bakgrunn av de signaler som er gitt fra ulike hold. Det gjenstår imidlertid å høste flere erfaringer før vi konkluderer med at dette er veien å gå, skriver Lin Helliesen i en epost til Merkur-programmet.

Helge Askildsen fra innkjøpsavdelingen sier til Rogalands Avis at det viste seg å være lite lønnsomt å bruke andre leverandører for å levere matvarer til Vassøy.

Vassøy-avtalen er uttrykk for at kommunen har forsøkt å legge mer vekt på å bruke lokale leverandører på øyene utenfor byen, legger han til overfor avisen.

LES MER: Kommunen kan handle lokalt