Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Kafe-tilbud gav butikken et løft
Person med mat på tallerkar i kafé. Foto.
KAFEVERTEN: Håvard Skeie er både kjøpmann og kafevert. Den nye kafeen har 60 sitteplasser.

Kafe-tilbud gav butikken et løft

29. april 2014

Joker Foldereid har satset stort på butikken som møteplass. Butikken i Namdalen har fått skikkelig kjøkken og et serveringslokale med plass til 60 personer. – Kaféen har uten tvil gitt oss enda et ben å stå på, sier kjøpmann Håvard Skeie.

Kjøpmannen på Foldereid er ikke redd for å satse. Gjennom Merkur-prosjektet «Butikken som sosial arena» har hatt fått mulighet for å utvikle butikken som et møtested både for bygdefolk og turister.

Håvard Skeie var godt i gang med en større utbygging da han kom med i Merkur-prosjektet. Vegg i vegg med butikken har han bygd to leiligheter. Og i mellombygget har det blitt plass til et stort kafe- og møtelokale. Der har han skjenkebevilling for øl og brennevin.

Mange gode ideer

Kjøpmannen fikk god respons fra bygdefolket da han inviterte til folkemøte for å informere om prosjektet. 60 personer møtte fram,  og det kom fram mange gode ideer til hvordan butikken kunne fungere enda bedre som bygdas møteplass – både på dagtid og kveldstid.

Forslagene varierte fra bridge og trim til strikking, musikk og andre kulturaktiviteter. Bondefrokost, eldrekafé og fotballkvelder på storskjerm var andre forslag.

Håvard Skeie har valt å satse på serveringstilbud. Gjennom samarbeid med en lokal kokk kan han tilby opptil fem-seks forskjellige retter. Maten blir kjølt ned og kan raskt varmes opp i en ovn. Dermed slipper butikken å ha egne kjøkkenansatte. Kafeen er plassert slik at butikk og kafe kan ha et felles kassepunkt.

Bygdas samlingspunkt

Joker Foldereid ligger like ved riksvei 17, Kystriksveien, der 1500 biler passerer i døgnet. Om sommeren stiger antallet betraktelig. I samarbeid med velforeningen er det etablert flere rastehus (sittegrupper) rett utenfor butikken. Dette får mange forbipasserende til å stoppe.

I fjor sommer solgte Håvard  mer enn 30 middager daglig. Omsetningen i selve butikken ble doblet i ferien.

Men den nye kafeen er først og fremst et samlingspunkt for de 100 husstandene i bygda. Hver torsdag er det «kjerringtreff» med godt frammøte. Lørdagen er en viktig samlingsdag på butikken. 20-30 personer er innom kaféen. Skeie registrerer at omsetningen på lørdagene har økt etter at kafe-tilbudet kom i gang. Han tror ikke at det er tilfeldig. Butikken har nå en årsomsetning på 9 mill. kr. Kafeen alene stod i fjor for en omsetning på  200.000 kr.

4 personer i butikk. Foto.
KOLLEGAER: Kjøpmenn som deltar i «Butikken som sosial arena på besøk hos Håvard Skeie. F.v.  Else Lund, Drevvatn Nærbutikk, Inger Lise Haugen, Skorovas Samvirkelag og  Hilde Skjærvik, Seierstad dagligvarer.

Det flotte lokalet blir også brukt til å arrangere quiz. Lag og foreninger i bygda kan leie lokalet til sine aktiviteter. Det er etablert et samarbeid med skolen slik at elevene har anledning til å bruke butikken sitt kjøkken. Flere lørdager har ungdom fått vist frem sine talent i sang og musikk ved å opptre i butikken.

God distriktspolitikk

Joker Foldereid ønsker å være et servicesenter i bygda, med mange tilleggstjenester. I dag har butikken post, tipping, medisinutsalg, utlevering av pakker og bibliotek-filial.

Nærøy kommune setter stor pris på det som har skjedd på butikken og har valgt å legge noen av sine møter til det nye lokalet. Kommunen har også brukt kjøkkenet til catering.

– Butikken på Foldereid har virkelig blitt et samlingspunkt, både for folk i bygda og for hytteeiere re. Det er etablert mange arbeidsplasser i bygget. Dette er god distriktspolitikk, sier rådmann Arnt Wendelbo i Nærøy kommune.

BUTIKKEN SOM SOSIAL ARENA:

  • Prosjekt i regi av Merkur-programmet
  • Skal styrke utkantbutikkene som bygdas sosiale møtested.
  • 14 nærbutikker i Trøndelag og Nordland deltar
  • Butikkene har fått inntil 300.000 kroner hver til tiltak som styrker den sosiale funksjonen.
  • Flere av butikkene har benyttet anledningen til å bygge kafé med middagsservering.